FfRhY 2021

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn y dyfodol gyda newyddion a gwybodaeth am "REF 2021" y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, pan fydd ar gael.

 

PURE a "FfRhY 2021"

Defnyddiwyd PURE ar gyfer rheoli cyflwyniad y Brifysgol i FfRhY 2014 a bydd yn parhau â'r rôl yn hon ar gyfer "FfRhY 2021". Gwelwch y 'Sut i' isod ar gyfer eitemau enwebu ar gyfer REF:

Sut i wneud: Cynnig allbynnau ar gyfer FfRhY 2021

 

Gan credir y bydd metrics cael mwy o bwysigrwydd yn y ymarfer FfRhY nesaf, gallai staff dod o hyd i'r wybodaeth ar y dudalen ganlynol o ddefnydd:

Dadansoddi Dyfyniad