PURE

 

 

PURE yw System Gwybodaeth Ymchwil y Brifysgol. Ei phwrpas yw galluogi staff i weld, mewn un man, eu holl weithgarwch ymchwil cyfredol yn cynnwys cynnyrch, gweithgareddau ac effeithiau ymchwil.

Mae’r system hefyd yn cynnig dangosfwrdd rheoli cadarn a swyddogaeth adrodd, yn cynnwys cynhyrchu CVs ar gyfer gweddalennau a cheisiadau am arian ymchwil. Mae rôl PURE wrth reoli data ymchwil a rhannu cyfarpar ymchwil yn cael ei harchwilio yn ogystal.

Cyflwynir hyfforddiant i unigolion sy’n defnyddio PURE bob tymor.

PURE a Mynediad Agored

Bydd cadw cofnodion cynnyrch ymchwil yn PURE wrth iddynt gael eu derbyn i’w cyhoeddi, ynghyd â fersiwn llawn o’r testun unwaith y bydd ar gael, yn galluogi staff i gydymffurfio â pholisïau mynediad agored datganedig HEFCE a CCAUC ar gyfer cymhwystra cyflwyno cynnyrch ‘FfRhY 2020’ a pholisïau cyllidwyr ymchwil, yn cynnwys Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig (RCUK). Unwaith iddynt gael eu cadarnhau, bydd y cofnodion cynnyrch yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i CADAIR, storfa sefydliadol y Brifysgol.

PURE a ‘FfRhY 2021’

Defnyddiwyd PURE ar gyfer rheoli cyflwyniad y Brifysgol i FfRhY 2014 a bydd yn parhau â'r rôl yn hon ar gyfer ‘FfRhY 2021’. Gwelwch y 'Sut i' isod ar gyfer eitemau enwebu ar gyfer REF:

Allbynnau arfaethedig ar gyfer FfRhY2021 ar PURE