Digwyddiadau

Mae'r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (RB&I) yn cydlynu amrywiaeth o digwyddiadau gwybodaeth a rhydweithio, ar gyfer staff gan gynnwys: 

Rhestr Llawn

 

 

Digwyddiad Lleoliad Disgrifiad Dyddiad  Amser
Ymweliad Blynyddol UKRO  Prifysgol Aberystwyth, Ystafell IBERS 0.33, Adeilad IBERS, Campws Penglais  Bydd Andrew Macdowell , ein Ymgynghorydd Ewropeaidd UKRO ar gyfer Cymru newydd  (Swyddfa Ymchwil y DU, Brwsel), yn dod i Brifysgol Aberystwyth i gyflwyno sesiynau ar Horizon 2020. Horizon 2020 yw rhaglen gyllido Ymchwil ac Arloesi yr UE gyda chyllideb o €70.2bn. Gwahoddir academyddion ac ymchwilwyr i fynychu sesiynau ym Mrifysgol Aberystwyth.   

Cofrestrwch am sesiynau cyn gynted â phosib, neu erbyn 08 Fedi fan bellaf.

I gofrestru cofrestrwch ar ebost drbi@aber.ac.uk

Mae manylion pellach am y sessiynau ar y tab Datblygu Ymchwil Ewropeaidd

13 o Fedi 2017 5 sessiwn rhwng 09.00 a 14.45

Wellcome Trust: Ymweliad Ariannwr

a sessiynnau cymorth ariannu

Ystafell Bwrdd

Canolfan Delweddu

Campws Penglais 

 

Mae’r Wellcome Trust yn darparu ariannu ar gyfer sawl cynllyn a disgyblaeth gan gynnwys, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau a gwyddorau beioleg. Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r brifysgol wedi derbyn arian i ymchwilio mewn Ieithoedd Ewropeaidd, Hanes a Hanes Cymru, a Gwyddorau Beioleg.

Mae hwn yn gyfle prin i staff ymchwil gweithredol gael ymgom gyda’r ariannwyr. Mae llefydd 1-i-1 yn gyfynedig. I archebu sessiynnau cymorth ariannu, anfonwch eich manylion e-bost atom gyda disgrifiad byr o'ch prosiect, gan nodi’r cynllun ariannu Wellcome sy gennych ddiddordeb mewn ceisio amdano. 

Rhaid i chwi cofrestru am y sessiwn agored ac 1-i-1 drwy ebostio rdostaff@aber.ac.uk

Dydd Mercher 20fed o Fedi,  

10.00-11.00

gyda sessiynnau cymorth ariannu ar gael i'w harchebu rhwng 11.15-12.30

 

The Art of Brilliance - Inspiring People  

Medrus

Penbryn 

Campws Penglais

 

Bydd Andy Cope,  Sefydlydd The Art of Being Brilliant, yn arwain y sesiwn ryngweithiol hon. 

Y nod yw rhannu rhai o 'gyfrinachau' Seicoleg Cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu arferion newydd o feddwl ac ymddygiad a fydd yn cynnal 'disgleirdeb' personol. Mae'n ymwneud â'r 'cyfan chi' ac, fel y cyfryw, yn berthnasol yn ac allan o waith. Mae hyn yn agored i bob ymchwilydd (PGR, PDRA, RA, ECR a staff academaidd).

Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y rhaglen ysbrydoledig a newidiol hon sy'n ysbrydoli.

Archebwch eich lle trwy anfon e-bost at drbi@aber.ac.uk

Mercher 22 Tachwedd 9.00-1.00   

Sefydlu Ymarferion Da Ymchwil

i Staff Ymchwil Gweithredol

Y mwyafrif yn IBERS


Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Rhaglen newydd o saith sesiwn 1 awr yw hwn sy'n dechrau ar 25ain Hydref 2017, ac fei argymhellwn yn gryf i unrhyw un sy'n newydd i rôl ymchwil gweithredol yn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA / RA). Mae'r pynciau i'w cynnwys isod: 

 • Gwneud cais am grantiau ymchwil
 • Moeseg a chywirdeb ymchwil
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Effaith ymchwil (ymgysylltu â'r cyhoedd)
 • Rheoli grantiau ymchwil
 • Cyfathrebu Ymchwil Agored
 • Beth yw'r FfRhY

Bydd sesiynau'n cynnwys egwyddorion o bob pwnc a hefyd brotocolau Aberystwyth.

I archebu lle ar y rhaglen (neu ymholiadau) anfonwch e-bost at rdostaff@aber.ac.uk   erbyn 27 Medi 2017. Cyfyngir y niferoedd felly bydd archebion ar gyfer sesiynau unigol (yn hytrach na'r rhaglen gyfan) yn cael eu cadarnhau yn unig os yw lle yn caniatáu .

Byddwn hefyd yn rhedeg y rhaglen eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

25ain Hydref 2017

hyd at 

7ed Chwefror 2018

Bydd pob sesiwn yn awr o hyd ar Ddydd Mercher rhwng 14.00-15.00.

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Datblygu Ymchwil

Digwyddiad

Lleoliad

Disgrifiad

Dyddiad

Amser

Wellcome Trust: Ymweliad Ariannwr

a sessiynnau cymorth ariannu

Ystafell Bwrdd

Canolfan Delweddu

Campws Penglais 

Mae’r Wellcome Trust yn darparu ariannu ar gyfer sawl cynllyn a disgyblaeth gan gynnwys, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau a gwyddorau beioleg. Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r brifysgol wedi derbyn arian i ymchwilio mewn Ieithoedd Ewropeaidd, Hanes a Hanes Cymru, a Gwyddorau Beioleg.

Mae hwn yn gyfle prin i staff ymchwil gweithredol gael ymgom gyda’r ariannwyr. Mae llefydd 1-i-1 yn gyfynedig. I archebu sessiynnau cymorth ariannu, anfonwch eich manylion e-bost atom gyda disgrifiad byr o'ch prosiect, gan nodi’r cynllun ariannu Wellcome sy gennych ddiddordeb mewn ceisio amdano. 

Rhaid i chwi cofrestru am y sessiwn agored ac 1-i-1 drwy ebostio rdostaff@aber.ac.uk

 Dydd Mercher 20fed o Fedi,    

10.00-11.00

gyda sessiynnau cymorth ariannu ar gael i'w harchebu rhwng 11.15-12.30

The Art of Brilliance - Inspiring People   Medrus

Penbryn 

Campws Penglais

Bydd Andy Cope,  Sefydlydd The Art of Being Brilliant, yn arwain y sesiwn ryngweithiol hon. 

Y nod yw rhannu rhai o 'gyfrinachau' Seicoleg Cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu arferion newydd o feddwl ac ymddygiad a fydd yn cynnal 'disgleirdeb' personol. Mae'n ymwneud â'r 'cyfan chi' ac, fel y cyfryw, yn berthnasol yn ac allan o waith. Mae hyn yn agored i bob ymchwilydd (PGR, PDRA, RA, ECR a staff academaidd).

Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y rhaglen ysbrydoledig a newidiol hon sy'n ysbrydoli.

Archebwch eich lle trwy anfon e-bost at drbi@aber.ac.uk

Mercher 22 Tachwedd 9.00-1.00  
Sefydlu Ymarferion Da Ymchwil 

i Staff Ymchwil Gweithredol

Y mwyafrif yn IBERS

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Rhaglen newydd o saith sesiwn 1 awr yw hwn sy'n dechrau ar 25ain Hydref 2017, ac fei argymhellwn yn gryf i unrhyw un sy'n newydd i rôl ymchwil gweithredol yn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA / RA). Mae'r pynciau i'w cynnwys isod: 

 • Gwneud cais am grantiau ymchwil
 • Moeseg a chywirdeb ymchwil
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Effaith ymchwil (ymgysylltu â'r cyhoedd)
 • Rheoli grantiau ymchwil
 • Cyfathrebu Ymchwil Agored
 • Beth yw'r FfRhY

Bydd sesiynau'n cynnwys egwyddorion o bob pwnc a hefyd brotocolau Aberystwyth.

I archebu lle ar y rhaglen (neu ymholiadau) anfonwch e-bost at rdostaff@aber.ac.uk  erbyn 27 Medi 2017. Cyfyngir y niferoedd felly bydd archebion ar gyfer sesiynau unigol (yn hytrach na'r rhaglen gyfan) yn cael eu cadarnhau yn unig os yw lle yn caniatáu .

Byddwn hefyd yn rhedeg y rhaglen eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

25ain
Hydref
2017 

hyd at

7ed Chwefror
2018

Bydd pob sesiwn yn awr o hyd ar Ddydd Mercher rhwng 14.00-15.00.

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Datblygu Ymchwil Ewropeaidd

Digwyddiad

Lleoliad

Disgrifiad

Dyddiad 

Amser

Ymweliad Blynyddol UKRO  Prifysgol Aberystwyth, Ystafell IBERS 0.33, Adeilad IBERS, Campws Penglais Bydd Andrew Macdowell , ein Ymgynghorydd Ewropeaidd UKRO ar gyfer Cymru newydd  (Swyddfa Ymchwil y DU, Brwsel), yn dod i Brifysgol Aberystwyth i gyflwyno sesiynau ar Horizon 2020. Horizon 2020 yw rhaglen gyllido Ymchwil ac Arloesi yr UE gyda chyllideb o €70.2bn. Gwahoddir academyddion ac ymchwilwyr i fynychu sesiynau ym Mrifysgol Aberystwyth.   

Cofrestrwch am sesiynau cyn gynted â phosib, neu erbyn 08 Fedi fan bellaf.

I gofrestru i fynychu cofrestrwch ar ebost drbi@aber.ac.uk

13 o Fedi 2017 5 sessiwn rhwng 09.00 a 14.45
   

Sesiwn 1: Croeso a DIWEDDARIAD BREXIT

Effaith ar gyfleuoedd Ymchwil H2020/FP9

Holi ac Ateb.

  09:00 – 09:45 
   

Sesiwn 2: H2020 – Cyfleuoedd Marie Skłodowska Curie

& Chyngor Ymchwil Europeaidd

Trosolwg o’r cynlluniau

Beth sy’n gwneud cais llwyddiannus

Holi ac Ateb.

  09:45 – 10:30
   

Sesiwn 3: Trosolwg y rhaglen waith H2020 drafft   

Ewrop mewn byd sy'n newid, cymdeithasau cynhwysol, arloesol a myfyriol a chymdeithasau Diogel, Diogelu rhyddid a diogelwch Ewrop a'i dinasyddion.

- Ffocws/trosolwg o’r rhaglen

- Holi ac Ateb.

  10:45 – 11:45
   

Sesiwn 4: Trosolwg y rhaglen waith H2020 drafft   

Ynni diogel, glân a defnyddio ynni'n effeithlon. Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu ac trawsbynciol TGCh ar draws rhaglenni e.e. iechyd, newid demograffig.

- Ffocws/trosolwg o’r rhaglen

- Holi ac Ateb.

  11:45 – 12:45 
   

Sesiwn 5: Trosolwg y rhaglen waith H2020 drafft   

Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth gynaliadwy a choedwigaeth, morol, ymchwil dŵr morol a mewndirol a bio-economi'r. Gweithredu yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, effeithlonrwydd adnoddau a deunyddiau crai.

- Ffocws/trosolwg o’r rhaglen

- Holi ac Ateb
  13:45 – 14:45

Cyn Ddigwyddiadau

Digwyddiad

Lleoliad

Disgrifiad

Dyddiad

 Amser

Sesiwn Briffio Byr: KTPs a Phartneriaethau Smart Ystafell Weithredol, Ganolfan Ddelwedu, Penglais 

Bydd y cyflwyniad gan Natalie Crawley (Rheolwr Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, Llywodraeth Cymru) yn rhoi manylion am y rhaglenni KTP a Phartneriaeth SMART, gydag amser ar gyfer cwestiynau ar ôl y cyflwyniad.

Mae croeso i chi ddod â'ch cinio neu ddiod eich hun.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Rebecca Charnock (rbc1@aber.ac.uk)  neu Marie Neal (man15@aber.ac.uk

Dydd Llun, 19fed Mehefin 2017 13:10-14:00
 Seminar Arbenigol: 'Building a Research Grant Portfolio'  IBERS.30

Mae Michael Woods yn Athro Gwyddorau Cymdeithasol Trawsnewidiol a Chyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Gwleidyddiaeth Cymru a Chymdeithas / WISERD @ Aberystwyth. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi cael dros £ 12m mewn grantiau a chontractau ymchwil gan gyrff cyllido gan gynnwys yr ESRC, AHRC, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Rhaglen Fframwaith 7 yr UE, Horizon 2020, llywodraethau Cymru a’r  DU ac eraill. Mae prosiectau mawr wedi cynnwys GLOBAL-GWLEDIG ar globaleiddio ac ardaloedd gwledig, IMAJINE ar gyfiawnder gofodol ac anghydraddoldebau tiriogaethol, canolfan Civil Society WISERD ymchwil, Arsyllfa Wledig Cymru, a gweithio ar protestiadau cefn gwlad ac arweinyddiaeth gymunedol.

Mae’r seminarau yn agored i bob disgyblaeth a phob ymchwilwyr.

Mae'r seminar yn cynnwys amser ar gyfer cwestiynau ac atebion. Nid oes angen archebu lle o flaen llaw, ond cysylltwch â rdostaff@aber.ac.uk  os oes angen mwy o wybodaeth.

 Dydd Iau 24 Mai  13:10 - 14:00

FfRhY a Monitro Ymchwil

 Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

 

 

Datblygu Busnes

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

Grantiau Ymchwil

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

Ffatri Grantiau

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

Moeseg Ymchwil

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser