Cefnogaeth i Ymchwilwyr

Mae'r Tîm Datblygu Ymchwil yn cynorthwyo ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth gyda phob agwedd o wneud grant ymchwil o ffurfio syniad, darganfod ffynonellau ariannu, dod o hyd i bartneriaid, dehongli canllawiau cyllidwr, rhoi cyngor ar strwythuro a chynigion costio. Yma cewch wybodaeth am gysylltiadau Datblygu Ymchwil perthnasol; Pecyn Cymorth Ymchwil (sy'n cynnwys llawer o adnoddau byddwch eu hangen i helpu wneud cais am grant) a chysylltiadau at fentrau a digwyddiadau Datblygu Ymchwil.

Cysylltwch a'ch Swyddog Datblygu Ymchwil ar y cyfle cyntaf pan fyddwch yn  dechrau meddwl gwneud cais am grant.

 

Adnoddau i Ymchwilwyr