Moeseg Ymchwil

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwbl ymroddedig i gynnal ac adeiladu ar bortffolio ymchwil llwyddiannus y prifysgol. Yn ganolog i hyn yw'r ymwybyddiaeth o'r ystyriaethau moesegol sy'n gysylltiedig â phob prosiect ymchwil; os yw’n cynnwys cyfranogwyr dynol neu beidio, meinwe dynol, anifeiliaid neu ddata personol.

Er mwyn cyflawni hyn, mae'n bwysig ein bod wedi ymrwymo i gynnal y safonau moesegol a phroffesiynol uchaf yn ein gwaith ymchwil, o ddylunio i ledaenu. Dylai ymchwilwyr weithredu’n gyson gydag uniondeb, atebolrwydd, gonestrwydd, didwylledd a dangos lefelau sensitifrwydd at bob diwylliant ac amgylchedd.

Mae angen asesiad ar gyfer pob prosiect ymchwil, cynlluniwyd y  broses i beidio gweithredu fel rhwystr i waith ymchwil. Rydym yn cyflawni hyn drwy sail ein hymchwil gyda nifer o brosesau priodol, hawdd eu defnyddio a thrwy ddarparu cymorth, polisïau a chanllawiau perthnasol mewn fformat eang-hygyrch. Dylai ymchwilwyr hefyd fod yn ymwybodol o unrhyw ganllawiau gyrff proffesiynol, gweithdrefnau adrannol ac oblygiadau moesegol eraill.

 

Ymchwil i Ymchwilwyr

For further information, support and details on the process, information regarding the Concordat to Support Research Integrity and information on the animal ethical review process click below: