Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth ymysg yr ystod orau o Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau o blith unrhyw brifysgol yn y DU*

*Ffynhonnell: Adroddiad ‘Higher Expectations’ 2013-14 gan YouthSight (OpinionPanel Research).

Darganfyddwch sut y gallwn gefnogi eich amser yn Aberystwyth trwy edrych ar ein tudalennau Ysgoloriaeth, Bwrsariaeth a Gwobrau i weld faint o arian a chydnabyddiaeth academaidd y gallech fod yn gymwys i’w gael wrth ddewis astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cliciwch ar un o’r dolenni isod i weld pa Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau y gallech fod yn gymwys i’w cael. Gall myfyrwyr sy’n byw yn y DU a’r UE hefyd ddefnyddio ein Cyfrifiannell Ysgoloriaeth a Bwrsariaeth i gael syniad mwy personol o beth y gallant ei gael.