Myfyrwyr Bodlon yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes (NSS 2016)

Cafodd Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth sgôr ardderchog o 95% am foddhad cyffredinol mewn arolwg o fyfyrwyr ar draws y Deyrnas Unedig sy’n sylweddol uwch na’r sgôr ar gyfer y DU.


Cafodd yr Ysgol gyfan ganlyniadau cadarn, gan sicrhau sgôr uchel o 89% am ansawdd yr addysgu ar ei chyrsiau yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.

Diwrnodau Agored

Dewch i gwrdd gyda’n staff a’n myfyrwyr – dewch i ganfod mwy am eich cwrs a bywyd yn Aber

Dysgu am Oes Cyrsiau 2015-16

Dysgu am Oes Cyrsiau 2015-16

Cynhadledd Ryngwladol: Byd Plentyn – Camau Nesaf 25-27 Mehefin 2014

null

Dyfeisiwyd y Gynhadledd “Byd Plentyn - Gweithio Gyda’n Gilydd at Ddyfodol Gwell” i fframio cysyniadau newydd o ran ymarfer cydweithredol mewn astudiaethau plentyndod yn erbyn newidiadau cymdeithasol, deddfwriaethol a chyfundrefnol o fewn dimensiwn strategol rhyngwladol.