Ynglŷn â ni

Ffeithiau Allweddol:

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016 (NSS):  Boddhâd Cyffredinol – 95%
Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016 (NSS):  Safon yr Addysgu – 89%

Gwybodaeth Cyflogadwyaeth 2016 (DHLE): Graddedigion mewn gwaith neu’n astudio ymhellach – 95%
Gwybodaeth Cyflogadwyaeth 2016 (DHLE): Cyflogaeth ar lefel graddedig – 74%

Gwobrau Dan Arweiniad Myfyrwyr 2016:      

  • Adran y Flwyddyn
  • Tiwtor Personol y Flwyddyn
  • Goruchwyliwr y Flwyddyn (Olraddedig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae'r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes wedi ei leoli ar brif gampws y Brifysgol ym P5, a bydd ein lleoliad yn darparu amgylchedd dysgu ac addysgu newydd sbon. Byddwn yn dal i gadw presenoldeb cymunedol ar gyfer addysg barhaus i oedolion yn nhref Aberystwyth.

Ein prif genadwri yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yw darparu cyfleoedd dysgu o’r safon academaidd a phroffesiynol uchaf i fyfyrwyr mewn amgylchedd cadarnhaol a chefnogol. Mewn addysgu ac ymchwil mae’r Ysgol yn ymrwymedig i wasanaethu anghenion addysgol, diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol Cymru ac mae’n rhoi gwerth mawr ar gyfrannu i’r gymuned leol. Yn hyn o beth, rydym yn gwerthfawrogi’n fawr gallu cydweithio â darparwyr annibynnol yn y gymuned, ysgolion partneriaeth, awdurdodau unedol a sefydliadau addysg eraill yn genedlaethol a lleol, yn ogystal â’n cysylltiadau eraill yn y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r byd ehangach.

Mae ein rhaglenni astudio (amser llawn a rhan-amser) yn mynd o nerth i nerth ac yn cael eu diweddaru’n gyson i gwrdd â diddordebau dysgwyr ac amcanion gyrfa lle rhoddir y pwyslais ar gynyddu cyflogadwyedd.

Mae Addysg yn broses gydol oes ac fe ddylai fod rhyw gwrs at ddant unrhyw un ar ba gyfnod bynnag yn eu bywyd y maent. Mae’r Ysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau, er enghraifft:

  • cyrsiau ledled canolbarth a gorllewin Cymru yn rhan o’n rhaglenni Dysgu Gydol Oes a Chymraeg i Oedolion;
  • BA anrhydedd sengl mewn Astudiaethau Plentyndod, Addysg a Datblygiad Rhyngwladol yn ogystal â chynlluniau gradd cyfun neu brif bwnc/is bwnc mewn Addysg;
  • TAR ar lefel uwchradd yn rhan o’r ganolfan newydd, Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor;
  • cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus, credydol a di-credyd, ar gyfer busnesau a grwpiau eraill sydd â diddordeb;
  • cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus i athrawon ar lefel meistr, a
  • graddau ymchwil mewn Addysg.

Mae manylion llawn yr amrywiol gyrsiau ar gael ar y gweddalennau perthnasol.