Llwyddiannau Ymchwil ac Addysgu yr Ôl-raddedigion:

15 June 2011

Mae’r Adran yn dathlu llwyddiannau diweddar ei myfyrwyr ôl-raddedig. Llongyfarchiadau i Dr Simon Payne, a basiodd arholiad llafar ei radd PhD ar 2 Mehefin 2011.  Cyflawnodd Simon ei astudiaeth PhD o fewn yr adran gyda chymorth Ysgoloriaeth Ymchwil Uwchraddedig Prifysgol Aberystwyth, yn astudio cymhelliannau hunan-gyflwyno a rheoli  argraffiadau ym myd chwaraeon. 

Hefyd, mae ansawdd dysgu uwchraddedig yr adran wedi cael ei gydnabod unwaith eto. Dyfarnwyd Gwobr Addysgu Rhagorol y Brifysgol i Sarah Forrest, sydd yn adeiladu ar lwyddiant Les Tumilty, a enillodd y wobr y flwyddyn ddiwethaf.Nôl i'r brig