Yr Adran yn cael cyllid i sefydlu cysylltiadau newydd gartref a thramor:

15 June 2011

Mae Dr Jo Thatcher a Dr Emily Oliver wedi cael cyllid gan Sefydliad Eingl-Japaneaidd DAIWA i gychwyn ymchwil cydweithredol gyda chydweithwyr sy’n gweithio ym Mhrifysgol Tsukuba yn Japan. Bydd y prosiect yn adeiladu ar arbenigedd sydd eisoes yn bodoli o fewn yr adran ac yn ymchwilio i arweinyddiaeth hyfforddwyr a dulliau athletwyr o reoli argraffiadau.  

Mae’r adran yn parhau i godi ei phroffil yng Nghymru, a bydd yn cynnal dau leoliad profiad ymchwil ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth yn ystod yr haf, gyda chymorth bwrsariaethau gan Sefydliad Nuffield. Bydd Elen Jenkins, sydd newydd orffen ei hastudiaethau israddedig yn yr adran, hefyd yn dychwelyd i wneud gwaith ymchwil dros yr haf, ar ôl cael bwrsariaeth Walter Idris.Nôl i'r brig