Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Staff PA - Brynamlwg

Croeso i glwb Chwaraeon a Chymdeithasol Staff Prifysgol Aberystwyth

Digwyddiadau diweddaraf

Cwis:

Bydd y cwis a chyri nessaf ym Mrynamlwg ar y 18fed Ebrill. Bydd y cwis yn ddechrau am 8:00 o'r gloch. Bydd y bar a'r gegin ar agor o 5:30yh. £3.50 am y cyri (£6.95 am pobl di-aelodau)
Mae croeso i bawb

 Os ydych chi awydd rhoi tro ar ysgrifennu neu gyflwno ein cwis, rynyn ni'n chwilio am gyflwynwyr gwadd ac fe hoffem gynnig y cyfle hwn i'n haelodau. I gael rhagor o fanylion ebostiwch y pwyllgor ar cccspa@aber.ac.uk

 

Noson Bingo

 

Bydd Noson Bingo ym Mrynamlwg gyda bwyd Mecsicanaidd ar y 25fed Ebrill 

bwyd £3:50 (£6:95 am pobl di-aelodau) ar gael 6-8yh

.


Mwy amdanom ni:

Dilynwch ni ar: 

https://www.facebook.com/Brynamlwg/
https://twitter.com/BrynamlwgAUSSSC