Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Staff PA - Brynamlwg

Croeso i glwb Chwaraeon a Chymdeithasol Staff Prifysgol Aberystwyth

Digwyddiadau diweddaraf

Cwis:

Bydd y cwis a chyri Brynamlwg ar y 22ain Tachwedd. Bydd y cwis yn ddechrau am 8:00 o'r gloch. Bydd y bar a'r gegin ar agor o 5:30yh. £3.50 am y cyri (£5.95 am pobl di-aelodau)
Mae croeso i bawb

 Os ydych chi awydd rhoi tro ar ysgrifennu neu gyflwno ein cwis, rynyn ni'n chwilio am gyflwynwyr gwadd ac fe hoffem gynnig y cyfle hwn i'n haelodau. I gael rhagor o fanylion ebostiwch y pwyllgor ar cccspa@aber.ac.uk

Quaff my bluff

Ymunwch â ni ar 24 Tachwedd am noson wahanol o flasu gwin – profwch eich blasbwyntiau yn y noswaith gêm banel hon. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am win. Mae tocynnau ar gael yn y bar am £6

Mwy amdanom ni:

Dilynwch ni ar: 

https://www.facebook.com/Brynamlwg/
https://twitter.com/BrynamlwgAUSSSC