Ynglŷn â’r Dudalen Hon

Cynlluniwyd y dudalen hon i gynnig un man canolog y gall staff Prifysgol Aberystwyth ei ddefnyddio i gael gwybodaeth ddefnyddiol.

Mae’r wybodaeth wedi cael ei rhannu’n destunau a ddangosir ar y brif dudalen. Weithiau bydd dolenni pellach ar is-dudalennau ar gyfer pob testun. Os na fedrwch ddod o hyd i’r ddolen rydych ei hangen ar y brif dudalen, ceisiwch glicio ar bennawd y testun, neu un o’r eitemau o’r ddewislen ar y chwith i weld os yw’r ddolen ar gael ar yr is-dudalen.

Os nad ydych yn medru dod o hyd i’r wybodaeth rydych ei eisiau, gofynnwn i chi roi gwybod i ni drwy lenwi’r ffurflen adborth.