Seminarau Astudio Effeithiol ar gyfer Wythnos y Glas

Seminarau Astudio Effeithiol ddechrau’r tymor

Sesiynau Astudio Effeithiol ar gyfer holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Cyfle i achub y blaen ar eich astudiaethau trwy fynd i’r Seminarau Astudio Effeithiol ddydd Mercher 30ain Medi a dydd Mercher 7fed Hydref 2015.

Mae’r sesiynau a’r amseroedd wedi’u clustnodi yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw. Newidwyd trefn yr enwau ar gyfer Seminar 1 a Seminar 2 fel bydd pawb yn cael cyfle i fynd i sesiwn gynnar. Bydd gwybodaeth am yr holl gyrsiau, seminarau a gwasanaethau cymorth eraill ar gyfer gweddill y flwyddyn ar gael yn ystod y sesiynau hyn; mae hefyd ar gael trwy’r dolenni ar y safle we hon.

Os na fyddwch yn gallu mynd i’ch sesiwn benodedig am unrhyw reswm, ewch i un o’r sesiynau eraill. Cyhyd â bod seddi ar gael yn yr ystafell, cewch fynediad.

Cymorth parhaus ar gyfer ysgrifennu academaidd a datblygu iaith trwy gydol y flwyddyn academaidd 

Sesiwn 1 : “Strategaethau Dysgu”, gan gynnwys cynllunio, rheoli amser, llwyth gwaith, darlithoedd, gwneud nodiadau, seminarau, darllen, ffynonellau cymorth

Sesiwn 2 : “Ysgrifennu Academaidd”, gan gynnwys arddulliau ysgrifennu, strategaethau, dehongli cwestiynau, strwythurau o’r cyflwyniad i’r casgliad, cyfeirio, cyflwyno

Seminar 1, Dydd Mercher 30ain Medi 2015

Dysgu Effeithiol: Strategaethau Dysgu

Strategaethau dysgu

Dydd Mercher 30tain Medi

Grŵp

Ystafelloedd Sesiwn 1

Tiwtor

 

 

 

 

14:00 – 15:00

Grŵp 1a: Cymraeg – pob myfyriwr Cymraeg

Ffgiseg B, Penglais

Ursula Byrne 

 

Grŵp  2a: cyfenwau A-D

Hugh Owen A14, Penglais

Gosia Raulyk

 

Grŵp  3a: cyfenwau E-H

Hugh Owen C4, Penglais

Maggie Day 

 

Grŵp  4a: cyfenwau I-L

Hugh Owen D5, Penglais

Ceylan Kosker 

 

Grŵp  5a: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 2.20, Llanbadarn

Sarah McKenna 

15:00 - 16:00

Grŵp  6a: cyfenwau M-P 

Hugh Owen A14, Penglais

Gosia Raulyk

 

Grŵp  7a: cyfenwau Q-T

Hugh Owen C4, Penglais

Maggie Day 

 

Grŵp  8a: cyfenwau U-Z

Hugh Owen D5, Penglais

Ceylan Kosker 

 

Grŵp  9a: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 2.20, Llanbadarn

Sarah McKenna

 

Seminar 2, Dydd Mercher 7fed Hyderf 2015

Link to online feedback form for Academic Writing seminar

Dydd Mercher 7fed  Hydref

Grŵp

Ystafelloedd Sesiwn 2 

Tiwtor

 

 

 

 

14:00 – 15:00

Grŵp  1b: Cymraeg – pob myfyriwr Cymraeg

Ffiseg B, Penglais

Ursula Byrne 

 

Grŵp  2b: cyfenwau M-P

Hugh Owen A14, Penglais

Gosia Raulyk 

 

Grŵp  3b: cyfenwau Q-T

Hugh Owen C4, Penglais

Maggie Day 

 

Grŵp  4b: cyfenwau U-Z

Hugh Owen D5, Penglais

Ceylan Kosker  

 

Grŵp  5b: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 2.20, Llanbadarn

Sarah McKenna

15:00 - 16:00

Grŵp  6b: cyfenwau A-D

Hugh Owen A14, Penglais

Gosia Raulyk

 

Grŵp  7b: cyfenwau E-H

Hugh Owen C4, Penglais

Maggie Day

 

Grŵp  8b: cyfenwau I-L

Hugh Owen D5, Penglais

Ceylan Kosker 

 

Grŵp  9b: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 2.20, Llanbadarn

Maggie Day