Seminarau Astudio Effeithiol ar gyfer Wythnos y Glas

Seminarau Astudio Effeithiol ddechrau’r tymor

Sesiynau Astudio Effeithiol ar gyfer holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Cyfle i achub y blaen ar eich astudiaethau trwy fynd i’r Seminarau Astudio Effeithiol ddydd Mercher 4 Hydref a dydd Mercher 11 Hydref 2017.

Mae’r sesiynau a’r amseroedd wedi’u clustnodi yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw. Newidwyd trefn yr enwau ar gyfer Seminar 1 a Seminar 2 fel bydd pawb yn cael cyfle i fynd i sesiwn gynnar. Bydd gwybodaeth am yr holl gyrsiau, seminarau a gwasanaethau cymorth eraill ar gyfer gweddill y flwyddyn ar gael yn ystod y sesiynau hyn; mae hefyd ar gael trwy’r dolenni ar y safle we hon.

Os na fyddwch yn gallu mynd i’ch sesiwn benodedig am unrhyw reswm, ewch i un o’r sesiynau eraill. Cyhyd â bod seddi ar gael yn yr ystafell, cewch fynediad.

Cymorth parhaus ar gyfer ysgrifennu academaidd a datblygu iaith trwy gydol y flwyddyn academaidd 

Sesiwn 1 : “Strategaethau Dysgu”, gan gynnwys cynllunio, rheoli amser, llwyth gwaith, darlithoedd, gwneud nodiadau, seminarau, darllen, ffynonellau cymorth

Sesiwn 2 : “Ysgrifennu Academaidd”, gan gynnwys arddulliau ysgrifennu, strategaethau, dehongli cwestiynau, strwythurau o’r cyflwyniad i’r casgliad, cyfeirio, cyflwyno

 

 

Seminar 1, Dydd Mercher 4 Hydref 2017

Beth allen ni ei gynnig i chi

Dydd Mercher 4 Hydref

Grŵp

Ystafelloedd Sesiwn 1

Tiwtor

 

 

 

 

14:00 – 15:00

Grŵp 1a: Cymraeg – pob myfyriwr Cymraeg

Llandinam A6, Penglais

Ursula Byrne 

 

Grŵp  2a: cyfenwau A-G

Hugh Owen C22

Yvonne Rinkart

 

Grŵp  3a: cyfenwau H-M

Edward Llwyd 0.01, Penglais

Maggie Day 

 

Grŵp  4a: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 3.01, Llanbadarn

Jan Hulin 

15:00 - 16:00

Grŵp  5a: cyfenwau N-T 

Hugh Owen C22

Yvonne Rinkart

 

Grŵp  6a: cyfenwau U-Z

Edward Llwyd 0.01, Penglais

Maggie Day 

 

Grŵp  7a: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 3.01, Llanbadarn

Jan Hulin 

 

Seminar 2, Dydd Mercher 11 Hydref 2017

Arferion Academaidd Da

Dydd Mercher 11 Hydref

Grŵp

Ystafelloedd Sesiwn 2 

Tiwtor

 

 

 

 

14:00 – 15:00

Grŵp  1b: Cymraeg – pob myfyriwr Cymraeg

Llandinam A6, Penglais

Ursula Byrne 

 

Grŵp  2b: cyfenwau A-G

Hugh Owen C22

Yvonne Rinkart

 

Grŵp  3b: cyfenwau H-M

Edward Llwyd 0.01, Penglais

Maggie Day 

 

Grŵp  4b: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 3.01, Llanbadarn

Jan Hulin

15:00 - 16:00

Grŵp  5b: cyfenwau N-T

Hugh Owen C22

Yvonne Rinkart

 

Grŵp  6b: cyfenwau U-Z

Edward Llwyd 0.01, Penglais

Maggie Day

 

Grŵp  7b: Canolfan Llanbadarn: pob myfyriwr

Rheidol 3.01, Llanbadarn

Jan Hulin