Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim

Cwrs uwchraddedig yn rhad ac am ddim: Postgraduate Writing and Advanced Information Skills (dau semester)

Trosolwg: Mae hon yn rhaglen o seminarau ar brynhawn dydd Mercher sy’n ymdrin ag ysgrifennu uwchraddedig, wedi’u cyfuno â seminarau mewn sgiliau gwybodaeth ymchwil a llyfrgell uwch.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs? Mae’r cwrs ar gael i’r holl fyfyrwyr Meistr, MPhil a PhD, ac eithrio myfyrwyr MBA ac MSc o’r Ysgol Rheolaeth a Busnes*.

Bydd yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi cael seibiant rhwng astudiaethau israddedig ac uwchraddedig â’r rhai sy’n anghyfarwydd â gofynion astudiaethau uwchraddedig yng nghyd-destun prifysgolion y DU.
Gallwch gofrestru at gyfer yr holl seminarau neu rai ohonynt yn unig.

Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Cofrestru a lleoedd: Cofrestrwch cyn gynted â phosibl. Os bydd nifer fawr o fyfyrwyr byddwn yn ailadrodd y sesiynau.

  • Mewngofnodwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar yr hysbysiad Postgraduate Writing, Communication and Information Skills
  • Cliciwch ar Enrol pan ofynnir i chi wneud hynny

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Trefnir ar y cyd gan Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

12/10/11 14:00 - 15:00 A14 Hugh Owen Establishing focus with written assignments
19/10/11 14:00 - 15:00 A14 Hugh Owen  Essays and reports: comparative structures
26/10/11 14:00 - 15:00 Ystafell Hyfforddi i Llyfrgell Hugh Owen Research at home: working on and off campus
02/11/11 14:00 - 15:00 A14 Hugh Owen Creating a critical stance in a literature review
09/11/11 14:00 - 15:00 Ystafell Hyfforddi i Llyfrgell Hugh Owen  Article searching with Primo
16/11/11 14:00 - 15:00 A14 Hugh Owen Introductions with impact
23/11/11 14:00 - 15:00 Ystafell Hyfforddi i Llyfrgell Hugh Owen Bibliographic referencing software
30/11/11 14:00 - 15:00 A14 Hugh Owen Maintaining clarity and focus (cancelled)
15/02/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B Maintaining clarity and focus
22/02/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B  Keeping up to date in your subject of study
29/02/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B Checkpoints in the writing process: editing and proofreading
07/03/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B CADAIR and open access
14/03/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B Functional development of narrative structure
21/03/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B I'w gadarnhau
28/03/12 14:00 - 15:00 Ffiseg B  Establishing aspects of voice
    Ffiseg B Dissertation planning

*Dylai myfyrwyr MBA ac MSc Rheolaeth/Cyfrifeg gofrestru ar gyfer rhaglen uwchraddedig benodol dros ddau semester, sef Effective Communication in Management and Business.

Nodyn ychwanegol: Mae’r rhaglen hon yn gweithio ar yr un lefel â’r modiwl hyfforddiant ymchwil uwchraddedig PGM0120, a gynigir gan y Swyddfa Astudiaethau Uwchraddedig, a chaiff rhai o’r sesiynau cynnar eu hailadrodd yn y ddau gwrs. Dilyniant cyffredin i fyfyrwyr PGM0120 yw ymuno â’r rhaglen yn semester 2. I gael rhagor o fanylion am PGM0120 gweler http://www.aber.ac.uk/cy/modules/deptcurrent/?m=PGM0120.