Cyrsiau Israddedig yn Rhad ac am Ddim

Cwrs Israddedig am ddim: Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth

Gorolwg: Dyma gyfres o seminarau a gweithdai am ysgrifennu traethodau, sgiliau astudio a sgiliau ymchwil gan ddefnyddio adnoddau dysgu ar lein ac yn y llyfrgell. Anfonwn ebost i atgoffa pob myfyriwr sy wedi cofrestru ar y rhaglen cyn pob dosbarth. Mae croeso ichi ddod i unrhyw un neu bob un o’r dosbarthiadau.

I bwy mae’r cwrs?: Mae’r cwrs ar gael i bob myfyriwr israddedig a bydd yn arbennig o berthnasol i’r rheiny sy’n anghyfarwydd â gofynion arferion astudio academaidd yn gyffredinol neu sut bydd yr arferion hyn yn amrywio ynghyd-destun prifysgolion y DU.

Cofrestwwch am y rhaglen:

 • Mewngofndwch i AberLearn Blackboard
 • Cliciwch ar dab Sgiliau Astudio (neu Study Skills)
 • O dan y tab Sgiliau Astudio (neu Study Skills) fe welwch y blwch Rhaglen Arferion Astudio Is-raddedig (neu Undergraduate Study Practices Programme)
 • Clicwh Cofrestrwch nawr (neu Enrol Now)
 • Ar eich tudalen  Fy Modiwlau (My Modules)  cewch weld y cwrs hwn yn eich rhestr modiwlau  dewisol (Opt in)
 • Bydd deunyddiau’r gwersi ac adnoddau dysgu ar lein ar gael yn y ffolder Cynnwys (Conent) ar ôl pob dosbarth

Unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Noder: mae’r ddwy sesiwn gyntaf, y 30ain Medi a’r 7fed o Hydref ar gael yn Gymraeg  yn ogystal â Saesneg. Os dymunwch barhau â sesiynau gwella sgiliau iaith Gymraeg, dylech gofrestru, am ddim, ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith, gweler: http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/cy/hafan/. Darperir gwybodaeth am hyn yn y ddwy sesiwn gyntaf. Bydd yr wyth sesiwn olaf, o’r 14eg Hydref tan 2ail Rhagfyr ar gael yn Saesneg yn unig.

30ain Medi 2015

 

Gweler amserlen ar Dudalen Astudio Effeithiol

14:00 - 15:00: Astudio Effeithiol 1 (Cyflwyniad Cymraeg)

7fed Hydref 2015

 

Gweler amserlen ar Dudalen Astudio Effeithiol

14:00 - 15:00: Astudio Effeithiol 2 (Cyflwyniad Cymraeg)

14eg Hydref 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 1: dehnogli cwestiynau traethodau

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 1: Dewch o hyd i bopeth ar eich rhestrau darllen

21ain Hydref 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 2: eglurder a ffocws

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 2: Cloriannu deunyddiau ar y we ar gyfer eich astudiaethau

28ain Hydref 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 3: cynllunio ac ysgrifennu cyflwyniad

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 3: Arfau a thechnegau er mwyn osgoi llên-ladrata

4ydd Tachwedd 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 4: aralleirio a chyfeirio

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 4: Meddalwedd cyfeirio a llyfryddiaeth

11eg Tachwedd 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 5: dyfynnu a chyfeirio

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 5: Chwilio am erthyglau gyda Primo

18fedTachwedd 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 6: strwythur traethawd: natur dadlau

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 6: Ymchwil gartref: gweithio ar y campws ac oddi arno

25ain Tachwedd 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Bydd y ddwy sesiwn ar gael yn y ddau le:

 

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 7: tynnu casgliadau ac ysgrifennu casgliadau

15:00 - 15:30 Sgiliau Gwybodaeth 7: Archwilio cronfeydd data ar lein yn Aber 

2ail Rhagfyr 2015

 

Hugh Owen D5, Campws Penglais

NEU

Rheidol 2.20, Canolfan Llanbadarn

Ar gael yn y ddau le:

14:00 - 15:00: Ysgrifennu ac Astudio 8: sgiliau adolygu a sgiliau arholiadau

Canlyniadau DysguTrwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

 • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
 • Weithio’n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd  a seminarau ac adnabod  ffyrdd y gallwch ddefnyddio’r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
 • Adnabod a defnyddio’n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
 • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
 • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Yn cael ei gydlynu ar y cyd gan  Gymorth Dysgu i Fyfyrwyr  a Gwasanaethau Gwybodaeth; Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg sy’n cyfrannu at y sesiynau Cymraeg.