Cwrs Israddedig am ddim: Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth

Gorolwg: Dyma gyfres o seminarau a gweithdai am ysgrifennu traethodau, sgiliau astudio a sgiliau ymchwil gan ddefnyddio adnoddau dysgu ar lein ac yn y llyfrgell.

Anfonwn ebost i atgoffa pob myfyriwr sy wedi cofrestru ar y rhaglen cyn pob dosbarth. Mae croeso ichi ddod i unrhyw un neu bob un o’r dosbarthiadau.

I bwy mae’r cwrs?: Mae’r cwrs ar gael i bob myfyriwr israddedig a bydd yn arbennig o berthnasol i’r rheiny sy’n anghyfarwydd â gofynion arferion astudio academaidd yn gyffredinol neu sut bydd yr arferion hyn yn amrywio ynghyd-destun prifysgolion y DU.

Cofrestwwch am y rhaglen:

  • Mewngofndwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar dab SgiliauAber
  • Yn y golofn ar y dde, yn y blwch Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion, Cliciwch Cofrestrwch nawr

Ar eich tudalen  Fy Modiwlau (My Modules)  cewch weld y cwrs hwn yn eich rhestr modiwlau  dewisol (Opt in)

Bydd deunyddiau’r gwersi ac adnoddau dysgu ar lein ar gael yn y ffolder Cynnwys (Conent) ar ôl pob dosbarth

Unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

 

Date

Location

Subject

1st February 2017

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 1: interpreting essay questions

Information Skills 1: Find everything on your reading lists - Online only       

8th February 2017

 

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 2: clarity and focus

Information Skills 2: Evaluating web-based material for your studies - Online only

15th February 2017

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 3: planning and writing introductions

Information Skills 3: Tools and techniques for avoiding plagiarism - Online only

22nd February 2017

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 4: paraphrasing and citation

Information Skills 4: Bibliographic referencing software - Online only

1st March 2017

 

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 5: quotation and citation

Information Skills 5: Article searching with Primo -  Online only

8th March 2017

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 6: essay structures: the nature of argument

Information Skills 6: Research at home: working on and off campus - Online only

15th March 2017

 

To Be Confirmed

14:00 - 15:00: Writing and Study 7: drawing conclusions and writing conclusions

Information Skills 7: Exploring online databases at Aber - Online only

22nd March 2017

 

To Be Confirmed       

14:00 - 15:00: Writing and Study 8: revision and exam skills

 

Canlyniadau DysguTrwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

  • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
  • Weithio’n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd  a seminarau ac adnabod  ffyrdd y gallwch ddefnyddio’r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
  • Adnabod a defnyddio’n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
  • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
  • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Yn cael ei gydlynu ar y cyd gan  Gymorth Dysgu i Fyfyrwyr  a Gwasanaethau Gwybodaeth; Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg sy’n cyfrannu at y sesiynau Cymraeg.