Amdanom Ni

Rydym yn dîm cyfeillgar, croesawgar sy’n cynnig ystod o sgiliau ac arbenigedd. Gan weithio gyda chi gallwn ddatrys y rhan fwyaf o heriau bywyd myfyriwr.

Os dymunwch siarad gydag un ohonom yn uniongyrchol: cysylltwch â ni.

Os nad ydych yn siŵr i bwy y dylech ofyn eich cwestiwn, ffoniwch ni ar (01970 621761) neu anfonwch e-bost atom. Gallwch ein ffeindio ni ar Gampws Penglais.

Canolfan Croesawu Myfyrwyr

Y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr yw’r siop un stop ar gyfer Cymorth i Fyfyrwyr. Lleolir y ganolfan ar Gampws Penglais – os hoffech alw heibio i’n gweld ni, dyma’r lle i ddod. Gall ein Tîm yn y Dderbynfa gynnig pob math o gymorth megis cwblhau ffurflenni a helpu i roi trefn ar bethau. Rydym ni’n gyfeillgar iawn felly peidiwch â bod ofn galw heibio i gael gair.

Iechyd a lles

Yn ogystal â’ch meddyg teulu lleol, gall Canolfan Iechyd y Myfyrwyr eich cynorthwyo trwy reolaeth iechyd proffesiynol.  Gellir cael cyngor am y canlynol: straen, pryder a iechyd meddwl, presgripsiynau, iechyd rhywiol, deiet, rhoi’r gorau i ysmygu a ffordd iachus o fyw.  Gallwn hefyd roi manylion cyswllt asiantaethau eraill yn y gymuned.