Ddesg Croesawu Myfyrwyr

Y Ddesg Croesawu Myfyrwyr fydd eich man cyswllt cyntaf i drafod ymholiadau neu bryderon. Dyma rai o’r pethau y gallwn eu gwneud:

  • Rhoi cyfarwyddiadau ichi ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas y campws
  • Rhoi manylion cyswllt adrannau/staff ichi
  • Trefnu apwyntiad ichi weld aelod o’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr
  • Anfon eich ymholiad ebost ymlaen at aelod priodol o’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr os nad ydych yn siŵr â phwy y dylech gysylltu
  • Trefnu apwyntiad ichi gael Asesiad o Anghenion Astudio
  • Os credwch efallai fod gennych wahaniaeth dysgu gallwn drefnu apwyntiad ichi gael sesiwn sgrinio anffurfiol neu’ch helpu i ddod o hyd i Seicolegydd Addysg i gael asesiad mwy ffurfiol