Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth.

Beth ydych chi'n meddwl ar goll o'r tudalennau hyn? Sut ydych chi'n meddwl y gellid tudalennau hyn ei wella? Caru nhw neu'n eu casáu, dywedwch wrthym beth yw eich barn er mwyn i ni wneud y tudalennau hyn yn ddefnyddiol iawn - maen nhw'n eich tudalennau hynny dweud eich dweud!

Llenwch y ffurflen isod ac anfon eich sylwadau atom:

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.