Pam Aberystwyth?

Dysgu a byw mewn amgylchedd eithriadol

"Rydym am sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016 (yr NSS) lle mae Prifysgol Aberystwyth ar y brig yng Nghymru ac ymhlith y pedair prifysgol orau o’i bath yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr.

Lle arbennig yw Aber, a phobl arbennig yw ein myfyrwyr. Mawr obeithiaf y byddwch chi'n dod yn un ohonynt a chael profi'r hud a lledrith yma drosoch eich hun."

John Grattan, Is-ganghellor Gweithredol

  • 4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016
  • 3ydd yng Nghymru yng nghynghrair y Times/Sunday Times Good University Guide 2016
  • Ymysg y 40 o Brifysgolion gorau yn y DU, Times Higher Education World University Rankings 2016-17
  • Y Brifysgol safa yng Nghymru ac ymysg y 10 safa yn y DU, the Complete University Guide 2016
  • 92% o’n graddedigion mewn swyddi neu Addysg bellach o few 6 mis o raddio, HESA 2015
  • 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch, REF 2014