Buddsoddi yn y campws

Rydym wedi buddsoddi tua £100 miliwn yn ddiweddar ar gyfleusterau gan gynnwys llety o'r radd flaenaf - Fferm Penglais.  

Yn gynwysedig yn hyn, rydym wedi ailwampio ein holl ddarlithfeydd ac ystafelloedd cyfrifiaduron gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu ein myfyrwyr gyda'r cyfleusterau gorau. Mae ein darlithfeydd ac ystafelloedd dysgu yn cynnig amgylcheddau a fydd yn galluogi ein myfyrwyr i ffynnu. Mae ein myfyrwyr wrth galon popeth a wnawn ac rydym eisiau sicrhau bod popeth yr ydym yn darparu ar eu cyfer yw’r gorau y gallwn ei wneud. Os ydych am fod yn rhan o brifysgol sy'n gofalu am fudd ei myfyrwyr dewch i'n gweld ni.