Bywyd Myfyrwyr

Yn ogystal â chynnig addysg wych, mae Aberystwyth hefyd yn cynnig ansawdd bywyd heb ei ail. Cewch fwynhau byw mewn amgylchedd tawel a phrydferth rhwng y mynyddoedd a’r môr, ond ar yr un pryd yng nghanol bwrlwm prysur ac amrywiol y myfyrwyr.

Gyda chyfoeth o fwytai, caffis a bywyd nos bywiog, mae rhywbeth i bawb yn Aberystwyth ac mae’r dref yn addas iawn ar gyfer bywyd myfyrwyr. 
Saif campws Penglais y Brifysgol ar fryn sy’n edrych dros olygfeydd hardd digyffwrdd Bae Ceredigion, rhyw 5-10 munud o dro o ganol y dref.

Un o’r 5 prifysgol uchaf yn y DU a’r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr (ACM 2017)*

Bydd yr adran hon yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y bywyd gwych sydd ar gael i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018

 

Adnoddau'r Campws
Mae gan y Brifysgol tri campws; Penglais, Llanbadarn a Gogerddan. Cewch wybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael ar y tri campws yma. 

Undeb y Myfyrwyr
Mae’r Undeb yn ganolbwynt cyffrous a llawn hwyl i’r myfyrwyr y tu allan i’w hastudiaethau academaidd – lle penigamp i ymlacio, gwneud ffrindiau a chael profiadau newydd.

Clybiau a chymdeithasau
Mae mwy na 200 o Glybiau a Chymdeithasau i ddewis o’u plith, felly mae digonedd o gyfleoedd i gwrdd â myfyrwyr eraill a llenwi’ch amser hamdden.  

Canolfan Gerdd
Os ydych yn awyddus i chwarae, canu neu wrando ar gerddoriaeth, dewch i’r Ganolfan Gerdd i weld beth sydd gennym i’w gynnig.

Chwaraeon
O’r cae 3D i’r wal ddringo a’r pwll nofio, mae rhywbeth i bawb yma. Cewch wybod mwy am ein hadnoddau chwaraeon a hamdden yma.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Fyfyrwyr 
Mae rhai o’n myfyrwyr yn dewis gweithio’n rhan-amser yn ystod eu hastudiaethau i ennill mwy o arian ac i gael profiad gwaith gwerthfawr. Cewch fwy o wybodaeth yma.