Diwrnod Beicio i’r Gwaith

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi Diwrnod Beicio i’r Gwaith ddydd Iau 3 Medi yn rhan o’n rhaglen iechyd a lles yn y gwaith.  Felly ewch i nôl eich beic a’ch helmed a threfnwch amser i fynd ar eich beic! 

Os yw eich beic mewn cyflwr cymharol dda ond ei fod angen rhywfaint o ofal gallwch fanteisio ar wiriad beic rhad ac am ddim.   Os ydych chi angen prynu beic, edrychwch ar ein cynllun prynu beic. Gallwch arbed o leiaf 25% ar feic ac unrhyw offer y byddwch eu hangen http://www.aber.ac.uk/en/supporting-staff/lifestyle/support-with-lifestyle/cyclescheme/

Beth sy’n digwydd ar y 3ydd ym  Mhrifysgol Aberystwyth?

  •  Cawod am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon ar ôl reidio beic i’r gwaith
  • Diod am ddim yn unrhyw un o fwytai’r Brifysgol (dim ond dangos eich helmed seiclo fel prawf eich bod wedi dod ar y beic!)
  • Stondin hyrwyddo yn nerbynfa Penbryn rhwng 12-2yp yn dangos pa adnoddau seiclo sydd i’w cael yn lleol ac yn y Brifysgol

Os ydych chi’n cymryd rhan gallwch gael archwiliad i’ch beic am ddim https://www.cycletoworkday.org/retailer-finder?utm_source=Standalone%20CTWD&utm_medium=Email&utm_campaign=Pledge&emst=POfaJCSdaN_9145_1493444_31 mewn siop leol.  Os byddwch yn addo eich milltiroedd cewch cyfle i ennill 1 o 3 beic https://www.cycletoworkday.org/

Edrychwch ar y cynllun seiclo i’r gwaith sydd ar gael i holl weithwyr y Brifysgol https://www.aber.ac.uk/en/supporting-staff/lifestyle/support-with-lifestyle/cyclescheme/ (cafodd y cyfnod benthyg ei estyn i 18mis; gan leihau’r gost misol)

Mwynhewch y beicio

Jeff Saycell [jrs]  Jackie Sayce [jqs]

 

CycleFest 2015

Ale King

Deano - This is Winter

CycleFest 2013/14