Cysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd

Gadewch neges i’r tîm cynaladwyedd, gofynnwch gwestiwn i ni, neu dywedwch wrthon ni beth allen ni fod yn ei wneud drwy un o’r sianelau hyn ac fe gysylltwn ni â chi mor fuan ag y bo modd!

Trydar: AU Sustainability

Ebost yn: cynaliadwyedd@aber.ac.uk

Facebook: Sustainability at Aber

Os oes arnoch eisiau i ni eich cysylltu â’n harbenigwr ynni, carbon, gwastraff, dŵr, bwyd neu rywbeth arall, cysylltwch â ni drwy cynaliadwyedd@aber.ac.uk.

 


Dyma’r tîm!

Dyma rai aelodau o’r tîm sy’n gweithio tuag at gynaladwyedd yn Aberystwyth! Cysylltwch ag un ohonom gyda chwestiynau, negeseuon, syniadau neu broblemau yn ymwneud ag un o’n meysydd penodol.

Janet Sanders – Ymgynghorydd Ynni - jcs14@aber.ac.uk