Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau

Mae Aberystwyth yn aelod ardystedig o  Gymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC), elusen ddi-elw gydag aelodaeth o ragor na 220 o brifysgolion a cholegau, sy’n cefnogi cynaladwyedd yn y sector addysg  drydyddol yn y DU (Tystysgrif EAUC Aberystwyth). Gweledigaeth EACU yw sector addysg drydyddol lle mae egwyddorion a gwerthoedd cynaladwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn rhan annatod ohonni. Mae EAUC yn ceisio arwain, ysbrydoli a chefnogi’r aelodau a’r rhanddeiliaid gyda gweledigaeth gyffredin, gwybodaeth a’r offer angenrheidiol i sefydlu cynaladwyaeth ac i hyrwyddo newid drwy’r holl sefydliad yn sgîl ymwneud pawb yn y sefydliad, yn unol â’u fframwaith strategol.  Yn benodol, mae EAUC yn rhedeg nifer o brosiectau, rhaglen ddatblygu broffesiynol, y gynhadledd gynaladwyedd fwyaf yn y sector, a hefyd y gwobrau gynau gwyrdd.

Beth allwch chi ei wneud

Ymunwch â EAUC er mwyn dysgu mwy a chael mynediad at filoedd o adnoddau gwych yn ymwneud a chynaladwyedd. Bydd hefyd yn eich galluogi i weld beth mae Aberystwyth yn ei wneud ac yn eich helpu i ddod yn rhan o fentrau cynaladwyedd ar hyd a lled y brifysgol, Cymru a’r DU!  

Gallwch gymryd rhan drwy gwblhau cwrs e-ddysgu datblygiad proffesiynol sy’n cael ei redeg gan EAUC. Byddwch yn cael tystysgrif am ddim a gallwch ddysgu llawer! Ymunwch a mewngofnodwch i EAUC a holwch am y cwrs y gellir ei ganfod yma! Os byddwch angen unrhyw gymorth cysylltwch â’r tîm cynaladwyedd yn cynaliadwyedd@aber.ac.uk.