Ymgyrchoedd UCM

Fel rhan o fenter ar y cyd rhwng tîm Cynaladwyedd Prifysgol Aberystwyth ac UCM (cyfeiriad arbennig at ein cydgysylltwr prosiect Odette!), mae ymgyrchoedd sy’n denu myfyrwyr ac yn ymgodymu â materion amgylcheddol yn digwydd drwy gydol y flwyddyn. Bydd y mentrau hyn nid yn unig yn gwneud gwahaniaethau mesuradwy i sefydliadau, myfyrwyr a’r amgylchedd, ond byddant hefyd yn arbed arian i’r Brifysgol ac i Undebau Myfyrwyr, yn gwneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy ac yn cysylltu mwy o fyfyrwyr gyda’r amgylchedd. Bydd yr ymgyrchoedd UCM yn helpu i wneud addysg uwch yn fwy cynaladwy, yn ogystal â helpu myfyrwyr i fod yn flaenllaw wrth hyrwyddo datrysiadau amgylcheddol arloesol drwy gymdeithas yn gyffredinol. Mae’r prosiect 12 mis flynyddol yn gosod myfyrwyr yng Nghymru yng nghraidd yr agenda cynaladwyedd drwy gyfrwng yr ymgyrchoedd canlynol:

Effaith Gwyrdd

Cynllun achrediad amgylcheddol a gwobrau sy’n cysylltu staff a myfyrwyr gyda’u cymunedau eangach er mwyn eu galluogi i alluogi ac arddangos newidiadau positif mewn ymarfer amgylcheddol yw Effaith Gwyrdd. Dechreuodd y cynllun yn 2013 yn Aberystwyth ac mae wedi llwyddo i roi newid amgylcheddol yn nwylo timau o fyfyrwyr a staff. Mae’r cynllun newydd gael ei lansio eleni ac rydyn ni’n gobeithio cael rhagor o dimau a hyd yn oed fwy o welliant mewn ymddygiad cynaladwy! Mewngofnodwch neu ymrestrwch yn Effaith Gwyrdd nawr!

Myfyrwyr yn Diffodd

Ymgyrch yw Myfyrwyr yn Diffodd sy’n annog myfyrwyr i weithredu ar newid hinsawdd. Mae’n gwneud hynny drwy gyfrwng cyfres o gystadleuthau hwyliog yn ymwneud ag arbed ynni mewn neuaddau preswyl ledled y brifysgol. Mae gan fyfyrwyr y gallu i ddysgu am faterion amgylcheddol, cynaladwyedd, yr hyn y gallant eu wneud i frwydro yn erbyn y materion hyn, a byddant yn ennill gwobrau gwych! Myfyrwyr Aberystwyth yn Diffodd ar Facebook! Mae’r ymgyrch wedi hen ddechrau eleni gyda myfyrwyr yn tynnu lluniau ohonynt eu hunain yn ymddwyn mewn ffyrdd sy’n arbed ynni, yn ymuno â chynlluniau hyfforddi arweinyddiaeth myftyrwyr, ac yn ymweld â neuaddau preswyl i leadaenu’r gair! 

Diffodd Popeth

Mae Diffodd Popeth yn ymgyrch sy’n dod â staff a myfyrwyr ynghyd i ddiffodd yr holl gyfarpar swyddfa an-hanfodol dros y penwythnos. Fe’i hybir gan NUS Cymru, a dyma’r digwyddiad ‘diffodd’ mwyaf yn y Deyrnas Gyfunol. Rydyn ni’n anelu i fod yn fwy ac yn well ar gyfer ymgyrch eleni, ac arben llwyth o ynni a thorri i lawr ar nwyon tŷ gwydr! Edrychwch sut aeth ymgyrch Diffodd Popeth y llynedd!

Cymryd Rhan

Gallwch fod yn rhan o bob un o’r cynlluniau hyn a mwy! Ewch i’n tudalen ‘Cymerwch Ran’, edrychwch am gyfle ar ein tudalennau trydar a Facebook, neu anfonwch ebost at sustainability@aber.ac.uk!