Prosiectau ac Ymgyrchoedd

Mae’r tîm Cynaladwyedd yn rhedeg llaweroedd o brosiectau, ymgyrchoedd a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn! Mae ein prosiectau yn amrywio o newidiadau sefydliadol ar y lefel uchaf, mewn prosiectau fel EcoCampws, i ymgyrchoedd newid ymddygiad ar raddfa fechan megis Myfyrwyr yn Diffodd.  

Os oes gennych chi unrhyw syniadau am ddigwyddiad, neu os ydych yn teimlo y dylen ni wneud rhywbeth yn wahanol neu yn well, anfonwch e-bost i ni yn cynaliadwyedd@aber.ac.uk! Ar ben hynny, gallwch gymryd rhan mewn digwyddiadau sy’n cael eu harwain gan fyfyrwyr neu’r gymuned ar dudalen facebook y Tîm Cynaladwyedd!

 

Dyddiad

Digwyddiad

Lleoliad

Manylion

Am ragor o wybodaeth, neu os hoffech gymryd rhan, anfonwch ebost:

Cyfredol! Edrychwch ar y grŵp facebook!

Myfyrwyr

 yn Diffodd

Neuaddau Preswyl Myfyrwyr

Ymgyrch myfyrwyr yn ddiffodd goleuadau, rhoi caead ar sosbenni a golchi mewn dŵr 30°, ac ennill llwyth o wobrau gwych!

cynaliadwyedd@aber.ac.uk

Cyfredol!

EcoCampws

Pobman!

Cynllun gwobrau sy’n helpu prifysgolion i wella, rheoli, gwerthuso a nodi yn systematig eu  perfformiadau a’u hymarferion amgylcheddol mewn camau cynyddol gan anelu i gydymffurfio â’r safon  ISO14001. Rydyn ni newydd ennill y Wobr Arian a nawr yn anelu at Aur!

cynaliadwyedd@aber.ac.uk

I’w bennu

Wythnos Werdd

I’w bennu

Wythnos llawn gweithgareddau a digwyddiadau i beri i chi feddwl am gynaladwyedd a’ch effaith ar y Ddaear

cynaliadwyedd@aber.ac.uk

04/11/14 ymlaen

Effaith Gwyrdd

Pobman!

Staff yn cystadlu i fod yn dîm/adran mwyaf cynaladwy drwy weithio drwy lyfr gwaith o feini prawf, i ennill gwobr efydd, arian neu aur.

cynaliadwyedd@aber.ac.uk

23/02/15 - 08/03/15

Pythefnos Marchnad Deg

Lleoliadau Bwyd, Canolfan y Celfyddydau ac yn y Dref

Pythefnos o ddigwyddiadau yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o gynhyrchion marchnad deg a’u pwysigrwydd.  

cynaliadwyedd@aber.ac.uk

22/03/15

Diwrnod Dŵr y Byd

I’w bennu

Codi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â defnydd dŵr yn fyd-eang.

cynaliadwyedd@aber.ac.uk

28/03/15

Awr Ddaear

 Pobman!

Awr o dywyllwch i godi ymwybyddiaeth o’r hyn y mae defnyddio ynni yn ei wneud i’r Ddaear.

cynaliadwyedd@aber.ac.uk