Myfyrwyr Presennol

Mae'r Adran hon yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer ein myfyrwyr presennol, gan gynnwys gwybodaeth am gyflwyno aseiniadau, dyddiadau cau, cyn-bapurau a chyngor gyrfaoedd. Cliciwch ar y ddolen briodol isod:

Yn ogystal, mae’r golofn ar y dde yn eich arwain at wybodaeth o ffynonellau o system y Brifysgol a all fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr:

I gael y newyddion diweddaraf am yr Adran dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.