DISGO DISTAW OWAIN GLYNDŴR

Poster ar gyfer y disgo.

Mae Eddie Ladd (cymrawd ymchwil yn yr Adran) a Dr Roger Owen (darlithydd) wedi bod yn rhan o brosiect unigryw dros yr haf: Disgo Distaw Owain Glyndŵr.

Cynlluniau gradd yn serennu mewn arolwg o foddhad myfyrwyr

Mae rhaglenni gradd israddedig yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yn uchel yn nhablau cynghrair yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).


Dengys yr arolwg blynyddol o fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf, gafodd ei gyhoeddi ar 9 Awst 2017, bod boddhad y myfyrwyr gyda chynllun gradd Astudiaeth Theatr a Drama’r Adran yn 94%, ac yn 93% ar gyfer y cynllun gradd Astudiaethau Ffilm & Theledu.

Prosiect Cyfiethu Cwrdeg-Cymraeg Mercator

Ciwanmerd Kulek

Cydlynir y prosiect gan Lenyddiaeth ar draws Ffiniau, PEN Cymru, gyda chefnogaeth PEN Rhyngwladol. Mae’n dod ag awduron a chyfieithwyr Cwrdeg i Gymru i weithio ar gyfieithiadau chwedlau y Mabinogi mewn i iaith Gwrdeg Kirmanji, gan hefyd amlygu heriau sy’n wynebu siaradwyr Cwrdeg o ran rhyddid mynegiant ac hawliau ieithyddol.

Penodwyd Dr Mike Brookes i gyd-guradu gelfyddyd gyfoes ddwyflynyddol ryngwladol PROTOTIPOAK (Prototeip)

Llun o'r arddangosyn Carrying Lyn / Carrying Rubén yn 2016 - yn dangos olion y perfformiad cafodd ei arddangos yn PROTOTIPOAK llynedd.

Bydd gymrawd ymchwil AThFfTh yn guradu a chyfarwyddo ail rifyn y prosiect llwyddiannus yn Bilbao, Sbaen - a fydd yn agor ar ddechrau mis Mehefin 2018.