Ymweliad Peter Eryl Lloyd a Dawn Harrison i'r Adran

Bydd Peter Eryl Lloyd (cynhyrchydd y gyfres drama Doctors ar BBC1) a Dawn Harrison (awdur ar gyfer Doctors ar BBC1, Emmerdale ar ITV a The Dumping Ground ar CBBC), a llawer mwy yn sgwrsio.

Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn ymweld â Siapan

Bydd cysylltiadau hanesyddol rhwng Aberystwyth a thref Yosano yn Siapan cael eu hatgyfnerthu’r wythnos hon pan fydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn teithio yno am ymweliad un ar ddeg niwrnod.

Ysgolhaig Ffilm a Chyfryngau i ymweld â ThFfaTh

Rydym yn falch iawn y bydd Dr. Angela Piccini (Darllenydd mewn Cyfryngau y Sgrin ym Mhrifysgol Bryste) yn ymweld â'r adran ar ddydd Mercher 1 Chwefror, 2017 i arwain seminar ymchwil ar 'Media Archaeology and the Mega-event City’.

ThFfaTh yn paratoi ar gyfer Gŵyl Ffilm 48-awr

Allwch chi greu ffilm mewn 48 awr?