Darlith 10fed Pen-Blwydd PGRh: 6-7 Mehefin 2017 (Yr Athro Diana Taylor, Prifysgol Efrog Newydd)

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i’r Ddarlith 10fed Pen-blwydd Canolfan Ymchwil Perfformiad a Gwleidyddiaeth Ryngwladol (PGRh) ar 6-7 Mehefin 2017 gyda’r Athro Diana Taylor (Prifysgol Efrog Newydd)

The Seagull

Daw stori hynod Tsiecof am gelf, brad ac adar-laddiad yn fyw mewn mewn perfformiad newydd yn Theatr y Castell gan fyfyrwyr ail flwyddyn o Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth.

The Tempest

Ail flwyddyn TFTS myfyrwyr yn cyflwyno fersiwn 90 munud cryno o chwarae rhwng trasiedi a chomedi yng ngwaith terfynol Shakespeare, sy'n archwilio materion yn ymwneud â grym, gorfodaeth a rhyddid.

Ghost in the Machine

Mae 'Ghost in the machine' yn dawnsio, o ddyraniad corff yn y 18fed ganrif, i sgwrs rhwng gwyddonydd yn yr 21ain ganrif â'i enaid sy'n gwisgo esgidiau stileto cochion. A thrwy'r cwbl gofynnir un cwestiwn, sef beth yw'r enaid?