LANSIAD – CYNLLUN MYNEDIAD CYN-FYFYRWYR ThFfaTh

Yn ystod yr haf, lansiwyd cynllun newydd sbon gan yr adran i gefnogi ein myfyrwyr hyd yn oed ar ôl iddynt raddio. Mae'r Cynllun Mynediad yn rhoi cyfle i raddedigion ThFfaTh gael mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau ac adnoddau i sicrhau eu bod yn gallu cynnal y momentwm a'r gweithgaredd creadigol sydd eu hangen arnynt wrth adeiladu eu portffolio o waith a phrofiad.

Cynlluniau gradd yn serennu mewn arolwg o foddhad myfyrwyr

Mae rhaglenni gradd israddedig yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yn uchel yn nhablau cynghrair yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).


Dengys yr arolwg blynyddol o fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf, gafodd ei gyhoeddi ar 9 Awst 2017, bod boddhad y myfyrwyr gyda chynllun gradd Astudiaeth Theatr a Drama’r Adran yn 94%, ac yn 93% ar gyfer y cynllun gradd Astudiaethau Ffilm & Theledu.

Er Cof: Ar Daith

Perfformiad gan raddedigion cynllun gradd BA Drama ac Astudiaethau Theatr, yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth.

Darlith 10fed Pen-Blwydd PGRh: 6-7 Mehefin 2017 (Yr Athro Diana Taylor, Prifysgol Efrog Newydd)

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i’r Ddarlith 10fed Pen-blwydd Canolfan Ymchwil Perfformiad a Gwleidyddiaeth Ryngwladol (PGRh) ar 6-7 Mehefin 2017 gyda’r Athro Diana Taylor (Prifysgol Efrog Newydd)