Ysgolhaig Ffilm a Chyfryngau i ymweld â ThFfaTh

Rydym yn falch iawn y bydd Dr. Angela Piccini (Darllenydd mewn Cyfryngau y Sgrin ym Mhrifysgol Bryste) yn ymweld â'r adran ar ddydd Mercher 1 Chwefror, 2017 i arwain seminar ymchwil ar 'Media Archaeology and the Mega-event City’.

ThFfaTh yn paratoi ar gyfer Gŵyl Ffilm 48-awr

Allwch chi greu ffilm mewn 48 awr?

Er Cof

Perfformiad gan fyfyrwyr cynllun gradd BA Drama ac Astudiaethau Theatr, yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth.

Myfyrio ar ddylunio ac adeiladu prosiect HALL04 gyda TPPT

Yn gynnar ym mis Medi, teithiodd pump o fyfyrwyr o'r Adran Astudiaethau Theatr, teithiodd Ffilm a Theledu i Ferlin i gymryd rhan mewn prosiect celf gydweithredol gyffrous. HALL04 oedd enw’r prosiect, cafodd ei sefydlu a'i arwain gan grŵp TPPT (Theatr fel Pensaernïaeth, Pensaernïaeth fel Theatr) o’r Iseldiroedd a Gwlad Belg, ac roedd yn archwilio sut y gallai pensaernïaeth a theatr dod â phobl at ei gilydd.