Myfyrwyr wrth eu boddau yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth wedi ennill cyfradd boddhad o 91% yn  Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016, cyfradd sydd yn sylweddol uwch na’r cyfradd cenedlaethol o 86%

Theatr a Ffilmiau Jez Butterworth

Cafodd monograff diweddaraf David Ian Rabey, The Theatre and Films of Jez Butterworth adolygiad brwdfrydig iawn gan New Theatre Quarterly:


'he opens the door through which further philosophical enquiries into the work of one of this century's most dominant and enigmatic theatrical figures may emerge, and does a great service to current theatre scholarship'.

Disgyblion AThFfTh yn gweithio gyda TPPT

Treuliwyd disgyblion Drama, Theatr a Senograffi dau ddiwrnod yn gweithio gyda Gert-Jan Stam a Breg Horemans o TPPT  ('Theatr fel Pensaernïaeth Pensaernïaeth fel Theatr') ar brosiect HALL04. 

Gwobrau Ffilm a Theledu 2016

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo Ffilm a Theledu 3edd flwyddyn ar Ddydd Gwener, 20 Mai, 2016 yn sinema Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Roedd dros 20 o wobrau ar gael, gyda enwebeion yn dod o bob disgyblaeth, gan gynnwys Amlblatfform, Ffuglen, Dogfen a Chyfryngau Arbrofol, yn y Gymraeg a'r Saesneg.