Er Cof

Perfformiad gan fyfyrwyr cynllun gradd BA Drama ac Astudiaethau Theatr, yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth.

Myfyrio ar ddylunio ac adeiladu prosiect HALL04 gyda TPPT

Yn gynnar ym mis Medi, teithiodd pump o fyfyrwyr o'r Adran Astudiaethau Theatr, teithiodd Ffilm a Theledu i Ferlin i gymryd rhan mewn prosiect celf gydweithredol gyffrous. HALL04 oedd enw’r prosiect, cafodd ei sefydlu a'i arwain gan grŵp TPPT (Theatr fel Pensaernïaeth, Pensaernïaeth fel Theatr) o’r Iseldiroedd a Gwlad Belg, ac roedd yn archwilio sut y gallai pensaernïaeth a theatr dod â phobl at ei gilydd.

Myfyrwyr ThFfaTh yng Ngŵyl Ffilmiau Byr ac Animeiddio Encounters

Yr wythnos diwethaf (21-23 Medi), aeth pedwar myfyriwr o’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth i gynrychioli’r brifysgol yng ngŵyl rhyngwladol ffilmiau byr ac animeiddio ‘Encounters’ yng nghanolfan y Watershed, Bryste.

Myfyrwyr wrth eu boddau yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth wedi ennill cyfradd boddhad o 91% yn  Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016, cyfradd sydd yn sylweddol uwch na’r cyfradd cenedlaethol o 86%