acf 2017

09 Awst 2017

Mae rhaglenni gradd israddedig yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yn uchel yn nhablau cynghrair yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).

The Tempest

29 Mawrth 2017

Ail flwyddyn TFTS myfyrwyr yn cyflwyno fersiwn 90 munud cryno o chwarae rhwng trasiedi a chomedi yng ngwaith terfynol Shakespeare, sy'n archwilio materion yn ymwneud â grym, gorfodaeth a rhyddid.

The Seagull

30 Mawrth 2017

Daw stori hynod Tsiecof am gelf, brad ac adar-laddiad yn fyw mewn mewn perfformiad newydd yn Theatr y Castell gan fyfyrwyr ail flwyddyn o Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth.

Ghost in the Machine

30 Mawrth 2017

Mae 'Ghost in the machine' yn dawnsio, o ddyraniad corff yn y 18fed ganrif, i sgwrs rhwng gwyddonydd yn yr 21ain ganrif â'i enaid sy'n gwisgo esgidiau stileto cochion. A thrwy'r cwbl gofynnir un cwestiwn, sef beth yw'r enaid?

ABSENOLDEB, PRESENOLDEB, YMGORFFORIAD 6-8 Ebrill 2017

14 Mawrth 2017

Yn y symposiwm tri-diwrnod yma, rydym yn myfyrio ar wleidyddiaeth diflaniad, ac yn ymchwilio sut mae arferion esthetig o gynrychioli absenoldeb a gwireddu presenoldeb yn ymgysylltu â'r profiad ymgorfforedig o'r rhai sy'n wynebu trawma diflaniad. Sut mae ymarfer artistig gwneud yn amlwg beth sy'n digwydd pan fydd rhywun ar goll, yn trafod ymatebion perthnasau i ddigwyddiad diflaniad, ac yn datgelu rydym yn delio gyda’r rhai sy’n gyfrifol.

Ymweliad Peter Eryl Lloyd a Dawn Harrison i'r Adran

20 Mawrth 2017

Bydd Peter Eryl Lloyd (cynhyrchydd y gyfres drama Doctors ar BBC1) a Dawn Harrison (awdur ar gyfer Doctors ar BBC1, Emmerdale ar ITV a The Dumping Ground ar CBBC), a llawer mwy yn sgwrsio.

Newyddion

Ysgolhaig Ffilm a Chyfryngau i ymweld â ThFfaTh

26 Ionawr 2017

Rydym yn falch iawn y bydd Dr. Angela Piccini (Darllenydd mewn Cyfryngau y Sgrin ym Mhrifysgol Bryste) yn ymweld â'r adran ar ddydd Mercher 1 Chwefror, 2017 i arwain seminar ymchwil ar 'Media Archaeology and the Mega-event City’.

Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn ymweld â Siapan

02 Chwefror 2017

Bydd cysylltiadau hanesyddol rhwng Aberystwyth a thref Yosano yn Siapan cael eu hatgyfnerthu’r wythnos hon pan fydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn teithio yno am ymweliad un ar ddeg niwrnod.

Ysgolhaig Ffilm a Chyfryngau i ymweld â ThFfaTh

26 Ionawr 2017

Rydym yn falch iawn y bydd Dr. Angela Piccini (Darllenydd mewn Cyfryngau y Sgrin ym Mhrifysgol Bryste) yn ymweld â'r adran ar ddydd Mercher 1 Chwefror, 2017 i arwain seminar ymchwil ar 'Media Archaeology and the Mega-event City’.

ThFfaTh yn paratoi ar gyfer Gŵyl Ffilm 48-awr

26 Ionawr 2017

Allwch chi greu ffilm mewn 48 awr?