Fersiwn TVO o'r ffilm Sold yn gwneud ymddangosiad cyntaf ar teledu

15 Hydref 2014

Yn 2012 daeth TVO yn rhan o prosiect i godi ymwybyddiaeth am y fasnach mewn pobl ledled y byd ond gyda ffocws arbennig ar y DU. Creu TVO drama newydd. Crëwyd TVO drama newydd, 'Sold', ysgrifennwyd gan Jennifer S Hartley (Cymrawd Creadigol gyda'r Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn Prifysgol Aberystwyth). Ychydig fisoedd yn ddiweddarach dechreuodd ffilmio ar gyfer y docufilm seiliedig ar yr un storïau.

Mae Sold yn dilyn straeon o 6 dioddefwyr masnachu mewn pobl ac mae'n seiliedig ar eu tystiolaeth, yn amrywio o fachgen 13 oed, i fenyw busnes llwyddiannus. Mae'r dioddefwyr yn dod o neu eu masnachu i fewn i Gymru a'r trallodion ofnadwy yn dangos i ni nad yw masnachu pobl yn broblem rhywun arall - mae'n digwydd ar ein stepen drws!

Mae TVO yn gweithio gyda dioddefwyr masnachu mewn pobl, mae'r ddrama yn un agoriadol ar y sianel newydd MADE IN CARDIFF TV sy'n ddarlledu am 10pm 17 Hydref 2014

Sianel 23 Freeview; Virgin 154; Sky 134 (o Tachwedd)Nôl i'r brig