Addasiad Loucy Gough o Skin Trade Dydd Gwener 17 Hydre

15 Hydref 2014

Mae Samuel Bennett yn gadael ei gartref yn ne Cymru er mwyn dilyn gyrfa yn Llundain. Agwedd di-hid a rhyfygus sydd ganddo, ac mae’n canfod dinas hunllefus. Ystafell yn llawn celfi, casgliad rhyfedd o gymeriadau amrywiol a phrofiad rhywiol cyntaf mewn bath oer sydd ymhell o fod yn ddelfrydol.

Ymunwch â Samuel ar daith trwy fyd sydd megis breuddwyd, hyn oll gyda photel gwrw yn sownd ar ei fys bach.

Rhydd y ddrama hon fywyd newydd i nofel anorffenedig Dylan Thomas am dyfu i fyny – mewn cynhyrchiad arbennig ar gyfer ei ganmlwyddiant.  Yr awdur o fri Lucy Gough sy’n gyfrifol, awdur sydd eisoes wedi ennill gwobr Cymru Creadigol ac wedi ysgrifennu ar gyfer Hollyoaks, ac addasu Wuthering Heights.

Oddi wrth http://theatriolo.com/?q=productions/749/adventures-skin-trade

 Nôl i'r brig