Cyfleoedd Astudio Uwchraddedig

Mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn cynnig amgylchedd ardderchog ar gyfer astudiaethau uwchraddedig. Mae enw da rhyngwladol yr Adran am ei dysgu ardderchog a’i hymchwil flaengar yn golygu bod Aberystwyth yn le delfrydol i astudio am raddau Meistr a Doethuriaeth. Mae ei chymuned fywiog o uwchraddedigion yn cael ei gweld fel rhan allweddol o ragoriaeth ymchwil a dysgu’r Adran.

Mae gradd Meistr yn werthfawr mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd gyrfaol. Mae llawer o gyflogwyr yn chwilio am bobl sydd â sgiliau dadansoddi a chyfathrebu da. Yn y farchnad swyddi, sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol, mae arolygon yn dangos bod cyfraddau cyflogaeth uwchraddedigion yn gyson uwch na chyfraddau cyflogaeth graddedigion. Mae gradd Meistr hefyd yn gam pwysig tuag at PhD, yn enwedig os dewiswch un o’n cyrsiau Meistr sydd â llwybr hyfforddiant ymchwil.