Arholiadau

Bydd amserlen yr arholiadau atodol ar gael ar ddechrau mis Awst.

Cynhelir yr arholiadau atodol rhwng dydd Llun 20 Awst a dydd Iau 30 Awst 2018.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk

Gall swyddog arholiadau eich adran hefyd roi cyngor i chi am unrhyw ofynion arbennig ynghylch eich arholiadau: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers