Arholiadau

Amserlen Arholiadau Dros Dro, Semester Dau, 2016-17

Cyhoeddir amserlen derfynol arholiadau semester dau tua dechrau mis Ebrill.

Ni ddylai myfyrwyr wneud trefniadau o unrhyw fath, gan gynnwys trefniadau teithio, tan i amserlen derfynol yr arholiadau gael ei chadarnhau.

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni, attstaff@aber.ac.uk.