Arholiadau

Cynhelir arholiadau semester un yn y cyfnod rhwng, ac yn cynnwys, dydd Llun 14 Mai a dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018.

Os oes gennych ymholiadau, ynglyn ag amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni, attstaff@aber.ac.uk