Arholiadau

Amserlen Arholiadau Dros Dro, Semester Un, 2016-17

Cynhelir arholiadau Semester Un yn y cyfnod rhwng, ac yn cynnwys, dydd Mercher 11/01/2017 a dydd Mawrth 24/01/2017.

Ni ddylai myfyrwyr wneud trefniadau o unrhyw fath, gan gynnwys trefniadau teithio, tan i Amserlen Derfynol yr Arholiadau gael ei chadarnhau.

Cyhoeddir Amserlen Derfynol Arholiadau Semester Un tua dechrau mis Rhagfyr.

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni, attstaff@aber.ac.uk.