Arholiadau

Amserlen Arholiadau Terfynol (Rhifau Sedd), Semester Un, 2016-17

Cynhelir arholiadau Semester Un yn y cyfnod rhwng, ac yn cynnwys, dydd Mercher 11/01/2017 a dydd Mawrth 24/01/2017.

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni, attstaff@aber.ac.uk.