Arholiadau

Amserlen Arholiadau ail-gynnig yr haf, 2016-17

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk

Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu a'ch swyddog arholiadau adrannol: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/