Arholiadau

Bydd amserlen yr arholiadau atodol ar gael ddechrau mis Awst.

Cynhelir yr arholiadau atodol rhwng dydd Llun 21 Awst a dydd Iau 31 Awst 2017, gan gynnwys y dyddiadau hyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk

Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu a'ch swyddog arholiadau adrannol: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/