Arholiadau

Cynhelir arholiadau semester dau yn y cyfnod rhwng, ac yn cynnwys, dydd Llun 15 Mai a dydd Sadwrn 3 Mehefin 2017.

Ni ddylai myfyrwyr wneud trefniadau o unrhyw fath, gan gynnwys trefniadau teithio, tan i amserlen derfynol yr arholiadau gael ei chadarnhau.

Cyhoeddir amserlen derfynol arholiadau semester dau tua dechrau mis Ebrill.    

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag amserlen yr arholiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni, attstaff@aber.ac.uk.