Archebu Ystafelloedd

Dylid gwneud ceisiadau am archebu ystafelloedd sydd ar yr amserlen ganolog trwy ddefnyddio’r Ffurflen Archebu Ystafelloedd Mewnol

Dylid gwneud cais i archebu ystafelloedd o leiaf 2 diwrnod gwaith cyn y bydd ei hangen

Rhaid i bob cais gan gymdeithasau nad yw'n rhan o PA fynd trwy’r Gwasanaethau Preswyl a Chroeso

Rhaid llenwi pob blwch ar y ffurflen. Fe’i hanfonir yn awtomatig i’r swyddfa berthnasol i'w phrosesu.

Dysgu wedi ei Amserlennu

Y mae’n RHAID i newidiadau yn hyn o beth fynd trwy Swyddog Amserlenni eich Adran i’r Swyddfa Amserlenni, ac NID yn uniongyrchol i’r Swyddfa Amserlenni.

Unrhyw ymholiadau ynghlyn a'r archebu ystafelloedd cysylltwch a'r Swyddfa Amserlenni,
Ffôn: 01970 628771, E-bost: attstaff@aber.ac.uk