Clirio 2017

Llinell Gymorth Clirio:
0800 121 40 80

Mae’r broses Glirio ac Addasu yn rhoi cyfle i chi newid eich meddwl neu ymchwilio i’r dewisiadau eraill sydd ar gael ynghylch eich dyfodol.

Sicrhewch eich lle ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer mynediad yn 2017 trwy ffonio’r tîm Clirio ar 0800 121 40 80.

Oriau agor llinell gymorth clirio:

Dyddiadau Amseroedd
Dydd Llun – Dydd Gwener 9yb – 5yp

Cyn i chi ffonio, cofiwch wneud nodyn o’ch Rhif Personol UCAS, eich cymwysterau, y cwrs yr hoffech ei astudio, eich cyfeiriad e-bost a chael papur a beiro’n barod.

Y newyddion diweddaraf:

Cofrestrwch i dderbyn e-byst am gyrsiau ar gael trwy’r broses clirio.

Darganfod eich potensial cudd:

Gorau yng Nghymru a rhif 5 yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr. (ACM 2017)

This is your place logo
*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018