Llety

Rhif Ffôn Arbennig Clirio (Llinell ffôn ddi-dâl) 0800 121 40 80

Pam byw gyda ni?

 • Sicrwydd o lety i’r holl fyfyrwyr sy’n gwneud cais drwy’r Broses Glirio*
 • Aelodaeth Blatinwm RAD AC AM DDIM yn y Ganolfan Chwaraeon yn rhan o'ch Ffioedd Llety!
 • Digwyddiadau a gweithgareddau a drefnir gan ein Tîm Bywyd Preswyl
 • Ffioedd hollgynhwysol gan gynnwys rhyngrwyd cyflymder uchel a Wi-Fi a lefel uchel o Yswiriant Eiddo Personol - dim biliau i boeni amdanynt!
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer y Ffioedd Llety
 • Ffi Dderbyn o £100 yn unig
 • Preswylfeydd ar y campws ac yn y dref
 • Llinell Gymorth Bywyd Campws 24/7 a derbynfa gyda staff yn bresennol
 • Canolfannau Dysgu 24/7 a Chyfleusterau Golchi Dillad ar y safle
 • Hyd y contractau yn gallu amrywio i gyd-fynd â'ch gofynion, ac os nad yw'r llety a gynigir i chi'n darparu lle drwy gydol yr haf gallwch hefyd wneud cais am Lety Haf yn y Brifysgol
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'
 • Cynigir detholiad o lety wedi’i neilltuo ar gyfer dysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl i fwynhau byw mewn amgylchedd Cymreigaidd

Ewch i’n gweddalennau llety i gael rhagor o wybodaeth am y dewisiadau llety.

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am lety drwy’r broses Glirio yn ein hadran Cwestiynau Cyffredin.

*os dewiswch fyw yn llety’r brifysgol ym mis Medi ac yn ymateb i'ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety. Nodwch, nid yw math penodol o ystafell neu leoliad yn cael ei warantu. Mae telerau ac amodau yn berthnasol; os gwelwch yn dda cyfeiriwch at ein Polisi Blaenoriaethau am fanylion pellach.

Croeso i Fferm Penglais