Pam dewis Aberystwyth?

Rhif Ffôn Arbennig Clirio (Llinell ffôn ddi-dâl): 0800 121 40 80

Y prif resymau dros ymuno â Phrifysgol Aberystwyth drwy Glirio:


*os dewiswch fyw yn llety’r brifysgol ym mis Medi

**Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018

Y prif resymau dros astudio yn Aberystwyth