Ffioedd a Chyllid

Mae sut y byddwch yn ariannu eich astudiaethau’n ystyriaeth bwysig wrth i chi feddwl am wneud cais i astudio yn y brifysgol.

Yn yr adran hon, rydym wedi cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am gyllid myfyrwyr i’ch helpu i ddeall mwy am ffioedd Prifysgol, ffyrdd y gallwch ariannu eich astudiaethau a’r cymorth y gallai fod gennych hawl iddo.

Yn Aberystwyth, mae gennym lawer o becynnau deniadol o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau na fydd yn rhaid ichi eu had-dalu; ac maent yn ychwanegol at unrhyw grantiau a benthyciadau y gallech fod yn eu cael.

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb rydych yn chwilio amdano yn yr adran hon, mae croeso i chi gysylltu â’r adran gyllid yma.

 

Ffioedd Dysgu
Ffioedd dysgu sy’n talu am gostau eich astudiaethau yn y brifysgol. Mae’r adran hon yn esbonio beth y byddwch yn ei dalu yn dibynnu o ba wlad rydych chi’n hanu.  

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau
Dysgwch sut y gallwn eich helpu yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol gyda'n hamrywiaeth eang o Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau.

Cyllid Ychwanegol
Mae sawl ffordd y gallwch ategu eich cyllid yn ystod eich amser yn y Brifysgol. Darllenwch yr adran hon i weld beth sydd ar gael i chi.

Benthyciadau i Fyfyrwyr
Mae’r adran hon yn esbonio pa fenthyciadau sydd ar gael i chi i helpu i ariannu eich astudiaethau ac eich amser yn y brifysgol.