Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn helaeth a hael o Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau.

Mae ein pecynnau deniadol o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau, sy’n werth hyd at £15,000, yn ychwanegol at unrhyw fenthyciadau neu grantiau – y peth gorau amdanynt yw nad oes raid i chi eu had-dalu!  Os ydych yn ymgeisio am gwrs yn yr Adran Cyfrifiadureg, Ffiseg, Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, neu Fathemateg, mae'n bosib cael hyd yn oed mwy.

 

Dewiswch o blith yr opsiynau isod i weld pa Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau sydd ar gael i chi: