Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau

Mae dewis Prifysgol Aberystwyth o Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau ymhlith y gorau yn y DU.

Mae ein pecynnau deniadol o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau, sy’n werth hyd at £15,000, yn ychwanegol at unrhyw fenthyciadau neu grantiau – y peth gorau amdanynt yw nad oes raid i chi eu had-dalu!

Yn yr adran hon, nodir y prif bwyntiau gwybodaeth yn esbonio’r gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi.

Ysgoloriaethau 

Ers ei sefydlu yn 1872, mae’r Brifysgol yn derbyn rhoddion a chymynroddion sy’n golygu y gallwn gynnig Ysgoloriaethau hael. Mae gennym wahanol fathau o Ysgoloriaethau:

Ysgoloriaethau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod,

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Ysgoloriaethau Chwaraeon a Cherddoriaeth.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau sy’n cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gall ennill un o’r ysgoloriaethau hyn gynnig nifer o fuddion ariannol i fyfyrwyr a byddant yn rhywbeth i’w ychwanegu i’ch CV; cliciwch ar y dolenni isod i weld pa Ysgoloriaethau sydd ar gael i chi.

Bwrsariaethau
 
Yn ogystal â’n hysgoloriaethau a’n gwobrau, mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn cynnig nifer o Fwrsariaethau a fydd o gymorth i chi i ariannu eich astudiaethau. Cynigiwn dri math; Bwrsariaethau Preswyl, Bwrsariaethau Aberystwyth a Bwrsariaethau Gadael Gofal. Cliciwch ar y dolenni isod i weld pa Fwrsariaethau sydd ar gael i chi.    
 
Gwobrau – Gwobrau adrannol a gwobrau eraill 

Mae nifer o’n hadrannau academaidd yn cynnig Gwobrau Adrannol sydd ar gael yn ychwanegol at lawer o’n gwobrau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau eraill.