Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau

Mae dewis Prifysgol Aberystwyth o Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau ymhlith y gorau yn y DU.

Mae ein pecynnau deniadol o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau, sy’n werth hyd at £15,000, yn ychwanegol at unrhyw fenthyciadau neu grantiau – y peth gorau amdanynt yw nad oes raid i chi eu had-dalu!

Yn yr adran hon, nodir y prif bwyntiau gwybodaeth yn esbonio’r gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi.