Diwrnodau Agored

Dyddiadau Diwrnodau Agored 2018:

  • Dydd Mawrth 10 Gorffennaf
  • Dydd Sadwrn 15 Medi
  • Dydd Sadwrn 13 Hydref
  • Dydd Sadwrn 10 Tachwedd


Dyma gychwyn ar antur i drawsnewid eich bywyd, lle mae gorwel glas y môr yn cynnig posibiliadau di-ben-draw. Dewch i weld ein campws a'n tref hanesyddol; byddwch yn rhan o adrannau sy'n arwain y byd; dewch i weld sut rydym yn cynnig profiad sydd wedi ennill gwobrau i'n myfyrwyr. Dewch i Ddiwrnod Agored Aber a gweld drosoch eich hun bosibiliadau blynyddoedd bythgofiadwy yn astudio yma.

Cofrestrwch Nawr:

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?

Sicrhewch fod perchennog y cyfeiriad e-bost hwn yn ymwybodol y byddant yn derbyn gwybodaeth gan Brifysgol Aberystwyth. Maent yn rhydd i ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw bryd.

Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Drwy gofrestru ar gyfer ein Diwrnodau Agored, rydych yn caniatáu i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol a fydd yn eich helpu i wneud penderfyniad doeth am eich dyfodol.
Hoffa Brifysgol Aberystwyth yrru'r newyddion diweddaraf i chi dros e-bost neu drwy'r post.
Byddem yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel tra byddech yn ddarpar fyfyriwr, ac ni fyddem ni'n rhannu'r wybodaeth â thrydydd parti.
Mae croeso i chi ddileu eich tanysgrifiad ar unrhyw bryd.
Am ragor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.