Diwrnodau Agored

Does dim byd cystal â dod i ymweld â ni er mwyn i chi gael darlun cyflawn o’n campws hardd ger y môr.

Diwrnodau Agored 2017:

Dydd Mercher 12fed Gorffennaf
Dydd Sadwrn 16eg Medi
Dydd Sadwrn 14eg Hydref
Dydd Sadwrn 11eg Tachwedd

(Ffurflen cofrestru i ddilyn yn fuan yn 2017)

Mae Teithiau o’r Campws ar gael. I archebu lle cliciwch yma

 

Teithiau o Gwmpas y Campws

Mae ein Teithiau o Gwmpas y Campws yn ddelfrydol i’r rhai nad ydynt yn gallu dod i un o’n Diwrnodau Agored. Cewch ymweld â’r campws, gofyn cwestiynau a dysgu mwy am fywyd y Brifysgol a bywyd y myfyrwyr.

Diwrnodau Ymweld i Ymgeisydd

Diwrnodau i fyfyrwyr sydd wedi cael cynnig lle yn benodol yw’r rhain. Cynhelir y diwrnodau hyn rhwng mis Chwefror a mis Ebrill ac maent yn rhoi mwy o fanylion am eich dewis gwrs a’r bywyd yma yn Aberystwyth.

Diwrnodau Agored Ar-lein

Mae ein rhith ddigwyddiadau byw yn rhoi cyfle i chi i gael profiad o Aberystwyth heb orfod gadael eich cartref. Dyma gyfle delfrydol i chi i gael eich cip cyntaf ar Aberystwyth neu gyfle ychwanegol i chi i ofyn cwestiynau os ydych eisoes wedi ymweld â ni.