Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Mae ein Diwrnodau Ymweld wedi’u cynllunio’n benodol i ymgeiswyr Prifysgol Aberystwyth sydd wedi cael cynnig lle ar gwrs yn y Brifysgol.

Cynhelir y Diwrnodau Ymweld rhwng mis Ionawr a mis Mawrth yn 2018.

Mae ein diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr yn rhoi cyfle i chi i gwrdd â staff eich adran ac â’n myfyrwyr er mwyn i chi gael cyfle i ddysgu mwy am eich dewis adran a’r amgylchedd dysgu yno.

Tyrd i gerdded y campws, ymweld â llety'r Brifysgol, mynd â'r daith o amgylch y dre a chael gwir flas o'r bywyd myfyrwyr sydd gennym yma yn Aberystwyth.

Cofrestra Nawr!

Opsiynau Eraill: