Teithiau o gwmpas y Campws

Os ydych yn ystyried gwneud cais i Aberystwyth ond nad ydych yn gallu dod i un o’n Diwrnodau Ymweld, mae croeso i chi drefnu lle ar daith o gwmpas y campws.

Dyddiadau Teithiau o gwmpas y Campws:

  • Dydd Mercher 11eg o Ebrill
  • Dydd Mercher 18eg o Ebrill
  • Dydd Mercher 25ain o Ebrill
  • Dydd Mercher 9eg o Mai

 

Beth i ddisgwyl:

  • Taith o gwmpas ein campws a’n cyfleusterau
  • Gweld lleoliadau ein llety
  • Cwrdd â staff yn yr adran academaidd rydych wedi’i dewis
  • Dysgu mwy am fywyd yn Aberystwyth

 

Cofrestrwch Nawr:

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?

Sicrhewch fod perchennog y cyfeiriad e-bost hwn yn ymwybodol y byddant yn derbyn gwybodaeth gan Brifysgol Aberystwyth. Maent yn rhydd i ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw bryd.

Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Drwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau o gwmpas y Campws, rydych yn caniatáu i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol a fydd yn eich helpu i wneud penderfyniad doeth am eich dyfodol.
Hoffa Brifysgol Aberystwyth yrru'r newyddion diweddaraf i chi dros e-bost neu drwy'r post.
Byddem yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel tra byddech yn ddarpar fyfyriwr, ac ni fyddem ni'n rhannu'r wybodaeth â thrydydd parti.
Mae croeso i chi ddileu eich tanysgrifiad ar unrhyw bryd.