Teithiau o gwmpas y Campws

Ydych chi’n ystyried gwneud cais i Aberystwyth ond nad ydych yn gallu dod i Ddiwrnod Agored?

Mae croeso i chi archebu Taith o’r Campws er mwyn ymweld â ni. Mae Teithiau o’r Campws yn rhedeg o fis Tachwedd i fis Ebrill ac maent yn rhoi "cipolwg" ar fywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

Mae’r teithiau’n para oddeutu awr ac maent yn rhoi cyfle i chi ymweld â’r campws, gofyn cwestiynau, siarad â’r staff academaidd a dysgu mwy am y Brifysgol:

  • Mae croeso i deulu a ffrindiau ddod
  • Taith dywysedig o’r campws a’r cyfleusterau
  • Gweld lleoliad y llety
  • Cwrdd â staff o’r adran academaidd o’ch dewis


Noder: bydd angen i chi drefnu eich apwyntiad â’r adran academaidd yn annibynnol. Y ffordd orau yw ffonio’r adran academaidd i weld a ydynt ar gael ar gyfer apwyntiad ar ddiwrnod eich Taith o’r Campws. Mae manylion cyswllt ein Hadrannau Academaidd ar gael yma. Rhowch wybod i dywysydd eich taith am y trefniant hwn.

Opsiynau Eraill: