Teithiau o gwmpas y Campws

Mae Teithiau Campws yn rhedeg rhwng Tachwedd ac Ebrill.

Gallwch ymweld â ni drwy fynychu un o'n Diwrnodau Agored.

Beth i ddisgwyl:

  • Taith o gwmpas ein campws a'n cyfleusterau
  • Gweld lleoliadau ein llety
  • Cwrdd â staff yn yr adran academaidd rydych wedi'i dewis
  • Dysgu mwy am fywyd yn Aberystwyth

 

Am unrhyw ymholiadau ynglyn â trefnu ymweliad, cysyslltwch â: ymholiadau@aber.ac.uk