Teithiau o gwmpas y Campws

Os ydych yn ystyried gwneud cais i Aberystwyth ond nad ydych yn gallu dod i un o’n Diwrnodau Ymweld, mae croeso i chi drefnu lle ar daith o gwmpas y campws (bydd aelod o’r staff yn cysylltu â chi drwy ebost i drafod y trefniadau ar ôl i chi archebu lle).

Mae’r teithiau, sydd yn para am ryw awr, yn rhoi cyfle i chi i ymweld â’n campws, gofyn cwestiynau, dysgu mwy am y Brifysgol a chael blas ar fywyd y myfyrwyr yma yn Aberystwyth. Mae croeso i’ch teulu a’ch ffrindiau ymuno â’r daith hefyd. Gallwn ddangos lleoliadau’r neuaddau preswyl, ond yn anffodus chewch chi ddim gweld y tu mewn i’r llety oherwydd bydd ein myfyrwyr yno.

Efallai yr hoffech ychwanegu at y diwrnod drwy drefnu cwrdd â staff yn yr adran academaidd rydych wedi’i dewis, os ydynt ar gael. Bydd angen i chi drefnu’r apwyntiad hwnnw eich hunan â’r adran. Y peth gorau i’w wneud yw ffonio’r adran academaidd i weld pryd bydd y staff ar gael am apwyntiad ar ddiwrnod eich taith o gwmpas y campws. Cewch fanylion cyswllt ein hadrannau academaidd yma. Cofiwch roi gwybod i’ch tywyswyr ar y daith fod gennych apwyntiad â’ch adran academaidd. 

Dyddiadau Teithiau o gwmpas y Campws:

22 Chwefror 2017

1 Mawrth 2017

8 Mawrth 2017

Cofrestrwch fan hyn

Sut y byddaf/byddwn yn cyrraedd Dewiswch un