Ymweld â Ni

Dewch i weld Prifysgol Aberystwyth - Un o’r 4 prifysgol uchaf yn y DU a 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (ACM 2016)

Diwrnodau Agored 2017:

Dydd Mercher 12fed Gorffennaf

Dydd Sadwrn 16eg Medi

Dydd Sadwrn 14eg Hydref

Dydd Sadwrn 11eg Tachwedd

(Ffurflen archebu i ddilyn yn fuan ar ddechrau 2017)

 

Teithiau o’r Campws ar gael. I archebu lle cliciwch yma


Does dim byd cystal â dod i ymweld â ni er mwyn i chi gael darlun cyflawn o’n campws hardd ger y môr. Mae sawl ffordd o ddod i ymweld â ni. Dewch draw i gael gweld sut beth yw bywyd yn Aberystwyth ac i ofyn y cwestiynau sy’n bwysig i chi.

 

Diwrnodau Agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn rhoi cyfle i chi i ymweld â’n hadrannau, gweld yr adnoddau dysgu, ymweld â’n llety, a chael rhagflas ar y bywyd cymdeithasol sydd gennym yma yn Aberystwyth.

Diwrnodau Ymweld i Ymgeisydd

Diwrnodau i fyfyrwyr sydd wedi cael cynnig lle yn benodol yw’r rhain. Cynhelir y diwrnodau hyn rhwng mis Chwefror a mis Ebrill ac maent yn rhoi mwy o fanylion am eich dewis gwrs a’r bywyd yma yn Aberystwyth

Teithiau o Gwmpas y Campws

Mae ein Teithiau o Gwmpas y Campws yn ddelfrydol i’r rhai nad ydynt yn gallu dod i un o’n Diwrnodau Agored. Cewch ymweld â’r campws, gofyn cwestiynau a dysgu mwy am fywyd y Brifysgol a bywyd y myfyrwyr.

Diwrnodau Agored Ar-lein

Mae ein rhith ddigwyddiadau byw yn rhoi cyfle i chi i gael profiad o Aberystwyth heb orfod gadael eich cartref. Dyma gyfle delfrydol i chi i gael eich cip cyntaf ar Aberystwyth neu gyfle ychwanegol i chi i ofyn cwestiynau os ydych eisoes wedi ymweld â ni.