Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored 2017:

Dydd Mercher 12fed Gorffennaf

Dydd Sadwrn 16eg Medi

Dydd Sadwrn 14eg Hydref

Dydd Sadwrn 11eg Tachwedd

 

 (Ffurflen archebu i ddilyn yn fuan ar ddechrau 2017)

 

Teithiau o’r Campws ar gael. I archebu lle cliciwch yma

 

Dod i Ddiwrnod Agored yw’r unig ffordd i fod yn hollol siŵr o wybod bod prifysgol yn iawn i chi.

Dewch draw i un o’n Diwrnodau Agored i weld beth sydd gan Brifysgol Aberystwyth i’w gynnig. Cewch ymweld â’n hadrannau academaidd, siarad â’n staff a’n myfyrwyr, gweld ein hadnoddau dysgu, mynd ar daith o gwmpas llety’r Brifysgol a chael rhagflas go iawn ar y bywyd cymdeithasol sydd gennym yma yn Aberystwyth. A pheidiwch â cholli’r cyfle i ddod am dro i Aberystwyth a gofyn y cwestiynau sy’n bwysig i chi; archebwch eich lle yn ein Diwrnod Agored yma.