Pam Aberystwyth?

Dysgu a Byw mewn Amgylchedd Eithriadol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn Brifysgol o’r radd flaenaf sy’n arwain y sector wrth ddarparu profiadau arbennig i fyfyrwyr gydag ysgolheigion sy'n mynd i'r afael â phroblemau sy'n berthnasol o fewn y byd heddiw.

Nid ydym wedi ein lleoli yng nghanol ardal drefol; rydym yn gymuned unigryw o ysgolheigion a myfyrwyr a lleolir ar arfordir enwog canolbarth Cymru. Mae’r addysg a ddarperir yn cael ei arwain gan ymchwilwyr ymroddedig ac ysbrydoledig sydd hefyd yn gyfathrebwyr medrus. Eu nod yw eich herio ac eich ysbrydoli chi fel y byddwch yn cymryd y cam hollbwysig o fod yn unigolyn sy’n derbyn gwybodaeth, i un sydd â’r gallu arbennigol i greu gwybodaeth newydd. Ein myfyrwyr yw calon y Brifysgol ac maent yn dod o bedwar ban y byd ac maent yn creu un o'r cymunedau mwyaf amlddiwylliannol, deinamig a diddorol sydd i’w gael.

Mae ein cyfleusterau hefyd yn dangos ein bod ar flaen y gad; ystafelloedd dysgu arbennig, llyfrgell ragorol, llety blaenllaw, heb sôn am ein hamgylchedd dysgu rhithwir sy’n cynnwys miloedd o oriau o ddarlithoedd i gefnogi eich astudiaethau. Rydym yn gwrando ar ein myfyrwyr ac ymateb i'w hanghenion, a dyna pam y maent wedi ein rhestru yn y grŵp elit o brifysgolion sy'n darparu profiad myfyrwyr rhagorol ac ymchwil sy'n mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r byd heddiw.

Yn wir, rydym wedi ein lleoli mewn rhan wirioneddol brydferth o'r byd; a hon yw'r dref fwyaf diogel yn y wlad. Ond yr hyn sydd yn gwneud y Brifysgol yn wirioneddol arbennig yw ein myfyrwyr; dewch i ymweld â ni ac ystyriwch fod yn un ohonynt.