Y Brifysgol

Ynglŷn â’r Brifysgol

Rwy’n hollol ffyddiog bod Aber yn cynnig addysg ardderchog: yn mynd i’r afael â materion allweddol ag addysgu o’r radd flaenaf, wedi’i seilio ar waith ymchwil sydd ymhlith y gorau yng ngwledydd Prydain. Rydym wedi ymwreiddio’n ddwfn yn ein cymuned leol, ond ar yr un pryd yn ymdrin â materion allweddol cyfoes ar raddfa ryngwladol.

Mae Aber yn darparu addysg sy’n trawsnewid bywydau, ac yn annog y myfyrwyr i ddatblygu’n unigolion crwn a chyflawn, drwy wneud y gorau o’u hamser gyda ni. Ond mae’r profiad yn Aber yn fwy o lawer nag astudio yn unig. Gyda’i gilydd mae ein myfyrwyr a’n staff yn creu cymuned go iawn lle y gall y myfyrwyr fwynhau’r llu o gyfleoedd sydd ar gael mewn chwaraeon ac yn y gymdeithas.

Ac ar ben hyn oll, mae’r Brifysgol yn sefyll yng nghefn gwlad prydferth arfordir Cymru, ac mae wedi’i chydnabod yn un o’r prifysgolion mwyaf diogel ym Mhrydain. Hefyd, yn ddiweddar fe gyhoeddodd yr Academi Trefolaeth mai Aberystwyth yw’r dref orau ym Mhrydain, gan gydnabod yr harddwch amgylcheddol a chryfderau cymdeithasol ein cymuned.

Syr Emyr Jones Parry, Canghellor

Hanes y Brifysgol

Prif Fyneddfa y Hen Goleg

Mae sefydlu Prifysgol Aberystwyth un un o'r storiau mwyaf arwrol a rhamantaidd yn hanes modern Cymru. 

Darllenwch mwy

Dyfodol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymroddedig i fuddsoddi yn ei dyfodol. Cewch hyd i’r datblygiadau diweddaraf yma.

Darllenwch mwy