Ymweliadau Rhyngwladol

Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn gohebu â llawer o ymwelwyr allanol yr ydym yn cysylltu â hwy er mwyn cryfhau cysylltiadau rhyngwladol. Daw’r ymwelwyr hyn o bob cwr o’r byd ac mae hynny’n fodd i’r Brifysgol feithrin cysylltiadau gweithio ledled y byd sydd o fudd i’r ddwy ochr a’u sefydliadau. Mae ein staff hefyd yn mynd gam ymhellach drwy deithio dramor i wahanol leoedd i helpu i roi Prifysgol Aberystwyth ar y map.

Mae sawl rheswm dros geisio meithrin y cysylltiadau hyn:

  • Recriwtio myfyrwyr drwy hyrwyddo Prifysgol Aberystwyth ymhlith darpar fyfyrwyr.
  • Dod o hyd i gyfleoedd i greu partneriaethau a fydd o fudd i’r naill ochr a’r llall. Gallai hynny gynnwys cyfnewid offer er mwyn cynyddu’r posibiliadau ymchwil yn y Prifysgolion.
  • Meithrin brand a chreu enw i Brifysgol Aberystwyth. Mae Campws Mawrisiws yn enghraifft ddiweddar lle y mae Aberystwyth yn ehangu fel busnes rhyngwladol.
  • Cynnig rhaglenni cyfnewid myfyrwyr er mwyn gwella rhagolygon y myfyrwyr ymhellach.
  • Mae’n gyfle i aelodau o’r Brifysgol i fynd i gynadleddau rhyngwladol i gyfarch a chwrdd â phrifysgolion rhyngwladol eraill ac i gydweithio â hwy

I gael gwybod mwy am ymweliadau a digwyddiadau rhyngwladol, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi i wefan y Swyddfa Ryngwladol:

Y Swyddfa Ryngwladol