Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor

Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr a staff yn dewis elusen ar gyfer elusen y flwyddyn yr Is-Ganghellor. Mae’n galluogi’r Brifysgol i helpu i godi arian ar gyfer yr elusen sydd wedi’i dewis a chyfrannu tuag at achos da. Bellach yn ei thrydedd flwyddyn, yr elusennau a gafodd eu cynnwys hyd yma yw: Ffagl Gobaith, Ambiwlans Awyr Cymru a’r elusen bresennol, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI).

Pwrpas Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor yw:

  • Cynnal a chryfhau’r cysylltiad rhwng y Brifysgol a’r Gymuned
  • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o elusennau lleol a chenedlaethol
  • Darparu ffocws ar gyfer codi arian a rhoi i elusennau yn y gymuned

Yr elusen bresennol yw Mind Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth am Mind Aberystwyth, ewch i’w gwefan:

http://www.mind.org.uk/