Staff

Mae dau fath o staff yn gweithio yn Swyddfa’r Is-Ganghellor i helpu i ymdrin â’ch ymholiadau, staff cyffredinol Swyddfa’r Is-Ganghellor a Grŵp Gweithredol y Brifysgol.

Er mwyn dilyn y protocol cywir, trefnir galwadau ffôn a chyfarfodydd yn ôl disgresiwn cynorthwywyr personol y Weithrediaeth, ac felly, o bryd i’w gilydd, bydd staff Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cyfeirio unigolion at yr adrannau priodol a all fod yn fan cyswllt cyntaf cyn siarad ag aelod o’r Weithrediaeth. 

I gael gwybod mwy am y staff a’r Weithrediaeth, ynghyd â’u swyddogaethau a’u cyfrifoldebau, cliciwch isod i weld eu proffiliau: