Grŵp Gweithredol y Brifysgol

Grŵp Gweithredol y Brifysgol yw’r grŵp o unigolion sy’n gyfrifol am gyfeiriad y Brifysgol. Ganddynt hwy y mae’r awdurdod i wneud penderfyniadau i roi cynlluniau a chamau gweithredu ar waith.

Rhestrir isod broffiliau aelodau’r Weithrediaeth a’u swyddogaethau yn y brifysgol. Os hoffech gysylltu, rhestrir y rhifau i’w defnyddio er mwyn cysylltu â’u cynorthwywyr personol yn Swyddfa’r Is-Ganghellor a all helpu i ymdrin â’ch ymholiad. Mae aelodau’r Weithrediaeth yn derbyn nifer fawr o negeseuon ebost, felly gofynnir i chi anfon pob gohebiaeth ebost at eu cynorthwywyr personol.

Er mwyn dilyn y protocol cywir, trefnir galwadau ffôn a chyfarfodydd yn ôl disgresiwn cynorthwywyr personol y Weithrediaeth, ac felly, o bryd i’w gilydd, bydd staff Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cyfeirio unigolion at yr adrannau priodol a all fod yn fan cyswllt cyntaf cyn siarad ag aelod o’r Weithrediaeth. 

I gael gwybod mwy am gynorthwywyr personol y Weithrediaeth cliciwch yma

EnwTeitlFfonE-BostCP E-Bost

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor 01970 622010 vice-chancellor@aber.ac.uk naj@aber.ac.uk
Yr Athro Chris Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi) 01970 622008 cjt@aber.ac.uk chl25@aber.ac.uk 

Yr Athro Tim Woods

 

Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu a Phrofiad y Myfyrwyr)

01970 622011 tww@aber.ac.uk lad14@aber.ac.uk  

Dr Anwen Jones

Dirprwy Is-Ganghellor Dros Dro am y Cyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

  aej@aber.ac.uk  

Yr Athro Qiang Shen

Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol

01970 621825 qqs@aber.ac.uk  

Yr Athro Neil Glasser

 

Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd

01970 622785 nfg@aber.ac.uk  
Stephen Forster
Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 01970 622008 stf17@aber.ac.uk chl25@aber.ac.uk
Dr Rhodri Llwyd Morgan
Rhodri-Llwyd-Morgan
Cyfarwyddwr y Gymraeg a Diwylliant Cymru, a Chysylltiadau Allanol  01970 622010 rlm14@aber.ac.uk naj@aber.ac.uk 

Mr Nicholas Rogers

Cyfarwyddwr Strategaeth Newid

01970 621714 nir24@aber.ac.uk jwr7@aber.ac.uk