Grŵp Gweithredol y Brifysgol

Grŵp Gweithredol y Brifysgol yw’r grŵp o unigolion sy’n gyfrifol am gyfeiriad y Brifysgol. Ganddynt hwy y mae’r awdurdod i wneud penderfyniadau i roi cynlluniau a chamau gweithredu ar waith.

Rhestrir isod broffiliau aelodau’r Weithrediaeth a’u swyddogaethau yn y brifysgol. Os hoffech gysylltu, rhestrir y rhifau i’w defnyddio er mwyn cysylltu â’u cynorthwywyr personol yn Swyddfa’r Is-Ganghellor a all helpu i ymdrin â’ch ymholiad. Mae aelodau’r Weithrediaeth yn derbyn nifer fawr o negeseuon ebost, felly gofynnir i chi anfon pob gohebiaeth ebost at eu cynorthwywyr personol.

Er mwyn dilyn y protocol cywir, trefnir galwadau ffôn a chyfarfodydd yn ôl disgresiwn cynorthwywyr personol y Weithrediaeth, ac felly, o bryd i’w gilydd, bydd staff Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cyfeirio unigolion at yr adrannau priodol a all fod yn fan cyswllt cyntaf cyn siarad ag aelod o’r Weithrediaeth. 

I gael gwybod mwy am gynorthwywyr personol y Weithrediaeth cliciwch yma

EnwTeitlFfonE-BostCP E-Bost

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor 01970 622010 vice-chancellor@aber.ac.uk naj@aber.ac.uk

Yr Athro John Grattan

Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr ac rhyngwladol 01970 622011 jpg@aber.ac.uk lad14@aber.ac.uk
Rebecca Davies
Rebecca-Davies
Dirprwy Is-Ganghellor, Prif Swyddog Gweithredu 01970 622008 rkd@aber.ac.uk chl25@aber.ac.uk
Dr Rhodri Llwyd Morgan
Rhodri-Llwyd-Morgan
Dirprwy Is-Ganghellor, y Gymraeg, Diwylliant a Chysylltiadau Allanol 01970 622010 rlm14@aber.ac.uk naj@aber.ac.uk 
Yr Athro Chris Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil 01970 622008 cjt@aber.ac.uk chl25@aber.ac.uk 
Lucy Hodson
Lucy-Hodson
 Cyfarwyddwr Cynllunio 01970 621624 lhh10@aber.ac.uk N/A
Stephen Forster
 Cyfarwyddwr Cyllid 01970 621752 stf17@aber.ac.uk cej@aber.ac.uk

Susan Chambers
Susan-Chambers

 Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol 01970 628704 eec@aber.ac.uk

sjj@aber.ac.uk